august 2017

Hva skal vi leve av?

I fremtiden, altså. Kommunesammenslåinger? Streng og rettferdig innvandringspolitikk? Politi- og helsereformer? Digitalisering og nye medier? Nei - vi skal leve av naturressursene våre. Som vi allt...

Under 40

Av alt korn som produseres i verden er det 12 prosent som krysser en landegrense før det blir spist - av mennesker eller dyr. For kjøtt er tallet 9. Prosent, altså. 7 prosent av verdens melkeproduk...

Norske ressurser

Det finnes mange bygder i Norge. Heldigvis får'n si - for de fem største byene i landet vårt synes ikke å romme mer enn 1/3 av befolkningen. Omtrent. 2/3 bor i hvert fall andre steder. I en by...

BILLIG POLITIKK

OK - prisen på soyamel i Norge er politisk fastsatt. Soyamel koster 3,87 kroner per kilo. Prisen på korn er også politisk fastsatt i Norge. Den såkalte målprisen på bygg (som er det kornet det bruk...

Bra sikkert!

Norsk bønder skal sikre oss ren mat. Og gjøre det på en kostnadseffektiv måte.Norske bønder skal utnytte våre naturgitte forutsetninger og gjennom bruk av det norske ressursgrunnlaget produsere try...

God samvittighet!

"Spis med god samvittighet" står det utenpå posen. Og det skal jeg jaggu gjøre. Etter å betalt ikke mindre enn 116 kroner for to brød. To økologiske brød. Der noen har tatt seg bryet med ...

Bærekraftig mat?

Jeg traff et menneske i dag. Et ungt menneske. Mye yngre enn meg. Uten at det skal så mye til. Og uten at det har noe med saken å gjøre. For vi var begge nysgjerrige. Skulle det vise seg. Og usikre...

Ferskt brød fra baker'n

Det er en liten ting jeg har tenkt på en stund. En liten stund. Bare en filleting. Ikke noen store tanker. Det overlater jeg til politikerne. For det har de sjukt peiling på. Heldigvis.Den lille ti...

Og det er dumt. Punktum.

"Regjeringen ønsker et kostnadseffektivt landbruk", sier regjeringen. På regjeringen.no. Men hva i huleste mener regjeringen med dette? Egentlig? Mener de et landbruk og en matforsyning d...

hits