Verdiskaping

Alle snakker om verdiskaping. Politikere, næringslivsledere og akademikere. Ja, selv økonomene gjør det visst!

Men det de aller fleste synes å overse er hvor den største verdiskapingen skjer. Den viktigste verdiskapingen.

Den skjer nemlig i naturen. I fotosyntesen. Denne smått utrolige kjemiske prosessen der energi fra sollyset brukes til å omdanne vann, næringssalter og karbondioksid til organiske forbindelser - og oksygen. De to tingene vi mennesker trenger for å leve. Det er denne verdiskapingen - og ikke noe annet - som gir oss mat.

Og en av de aller viktigste kjemiske prosessene i så henseende foregår i kornåkrene. Der kornplantene omgjør karbondioksid til mat. Sunn og god mat. Til oss selv og til husdyrene våre. Som igjen omdanner dette til proteiner og fett. Og mye annet.

Korn er selve grunnlaget for matproduksjonen vår. Uten korn - ingen mat!

Og da kan det være interessant å se på hva som skjer med kornarealene våre. Kanskje? Her i Norge. Et land som ifølge regjering og storting skal øke matproduksjonen sin med minst 20% de neste 10-15 årene. Bare for å kompensere for befolkningsveksten. Og når tallene viser at kornarealene har gått ned med nesten 15% de siste 15 årene kan vi begynne å lure. Kanskje? Hva skal da tilsi en økning på minst 20%? Om 15 år.

Selv en politiker kan ikke få dette til å bli:

«Vi er på rett vei»

Grunnen til at det dyrkes stadig mindre korn er selvsagt at det ikke er særlig lønnsomt. Det lønner seg ikke for kornprodusentene å investere kapital, tid og kompetanse i å dyrke mer korn. Derfor blir det mindre.

Det burde selv en politiker forstå. Skulle man nesten tro.

Det dette landet trenger er en korndugnad! Der mange kloke hoder setter seg sammen for å se hvordan vi kan dyrke mer av denne utrolig viktige planten!

3 kommentarer

Henrik Trøen

11.10.2017 kl.22:32

Mange merkelige påstander fra bøndene. "Uten korn - ingen mat!" Vi vil klare oss aldeles utmerket med lite kornprodukter. Grønsaker, fisk (ikke oppdrett)og produkter fra erteblomstfamilien. Vegetarmat smaker aldeles utmerket! Jada, vi trenger korn for å brygge øl og lage andre gode drikker. Det er slutt på kroppsarbeid, og vi beveger oss lite. Karbohydrater får vi mer en nok av. Fedme er et stort helseproblem. Korn er en volumproduksjon som produseres best på store arealer, og kan fraktes billig som bulkvare. Blir det forbud mot å sprøyte med soppmiddel, blir kornproduksjon her i landet enda mindre aktuell.

Ståle

12.10.2017 kl.08:40

Uansett så trengs det arealer for å produsere mat. Også vegetarmat.

Henrik Trøen

12.10.2017 kl.10:17

Problemet er at landbruket er blitt så avhengig av statsstøtte at alt som faller utenom støtteordningene er uinteressant. En produksjonsuavhengig støtte kunne muligens gi mere mangfald. Våre matvaner er i endring, mens landbruket fortsetter å produserer det våre besteforeldre spiste.

Skriv en ny kommentar

hits