Ikke bare litt dumt

Nøkkelen til norsk matproduksjon er å dyrke nok planter. Uten fotosyntese og planter er det ikke liv laga for noen.

Vi må dyrke korn, gress, frukt og grønnsaker. Planter som vi enten kan spise selv eller få husdyrene til å omgjøre til noe vi mennesker trenger. For å leve.

Det norske klimaet er lite egnet til å dyrke proteinrike planter - som raps, erter og bønner. Derfor er drøvtyggerne selve nøkkelen for norsk matproduksjon. De kan nemlig omdanne gress til proteiner, vitaminer, fett, mineraler og mye annet vi trenger. De kan ikke lage gull av gråstein, men de kan lage mat av gress. Som sannelig er minst like viktig. Som gull.

Og gress har vi nok av. Over hele landet. I både inn- og utmark. Selv om det vokser litt her og der. Og gjør det nødvendig at norsk matproduksjon skjer litt her og litt der. Der hvor det er et naturlig ressursgrunnlag for matproduksjon.

Gresset binder store mengder CO2 og er en helt ypperlig fornybar ressurs. Hvis vi bare bruker den. For hvis vi ikke bruker den, vil den forsvinne. Og erstattes av planter som ikke lar seg omgjøre til proteiner like lett som gresset gjør. Da vil landet gro igjen. Og det er ingen tjent med. Virkelig ikke.

Så kan vi naturligvis spørre oss om gress er effektivt. Nok. For drøvtyggere produserer mer melk og kjøtt per ku, sau eller geit, dersom de får mindre gress og mer proteinrikt kraftfôr. Dette vet vi. Så hvis vi erstatter norsk gress med importert kraftfôr vil vi få en mer effektiv matproduksjon. Den blir mer kostnadseffektivt. Om ikke annet. Fordi vi kobler norsk matproduksjonen fri fra vårt eget ressursgrunnlag. Og måten dette skjer på er at prisen på importert kraftfôr holdes så lav at det blir mindre lønnsomt å bruke gress. Det blir ikke kostnadseffektivt nok. Og dette er politisk bestemt. Prisen på importert kraftfôr, altså. Til tross for at det også er politisk bestemt at ett av hovedmålene for norsk jordbrukspolitikk skal være å "øke norsk matproduksjon basert på det norske ressursgrunnlaget"

Vi lurer oss selv med andre ord. Vi får "kostnadseffektive" proteiner, vitaminer, fett og mineraler fordi vi lar være å utnytte det norske ressursgrunnlaget. I tillegg dytter vi klimaproblemene forbundet med denne produksjonen over på andre. Vi lukker øynene og eksporterer de!

Og dette vil den sittende norske regjeringen ha enda mer av. De vil at vi i enda større grad skal løsrive norsk matproduksjon fra det naturlige ressursgrunnlaget vi har.

Dette er ikke bare litt dumt. Det er fullstendig idiotisk. Og irreversibelt. Dessverre.

Foto: Kari Birgitte Myklebust

Ã?n kommentar

Ulv

13.09.2017 kl.17:21

Den ikkesittende regjeringen ville ikke gjort det stort bedre. Det måtte vært en blanding av SP, MDG og muligens litt SV for å fått til noe akkurat der. Grøss og gru for en regjering det ville vært på andre områder.

Skriv en ny kommentar

hits