Når gresset blir for dyrt

Gresset er ikke grønnere på den andre siden. Det er bare dyrere.

Og derfor vil norsk matproduksjon få problemer. Store problemer. Når gresset blir for dyrt er norsk jordbruk ille ute å kjøre.

For landbrukspolitikken legger i dag opp til større og færre enheter med høyere produksjon per enhet og da blir det for dyrt å skaffe norske husdyr det de virkelig trenger - nemlig gress. For det er ikke slik at gresset vokser overalt. Det vokser litt her. Og litt der. Og derfor er det her og der norske husdyr må være. For å kunne gjøre bruk av denne energirike og fornybare ressursen. I et ellers karrig land.

Det gir ingen mening å flytte norsk matproduksjon vekk fra ressursgrunnlaget sitt. Det er ikke effektivt. Og i hvert fall ikke kostnadseffektivt.

Fordi det betyr at disse ressursene ikke blir utnyttet lenger. De forsvinner. Og erstattes med råvarer fra Brasil og andre fjerne himmelstrøk. Vi er i ferd med å flytte ressursgrunnlaget for norsk matproduksjon ut av Norge. Til Sør-Amerika og Asia. Og dette er uklokt. Verken mer eller mindre. Det burde ikke være vanskelig å forstå.

Ikke får vi billigere mat på denne måten heller. Tilgangen på mat blir bare mer usikker.

Ã?n kommentar

Helge Øverås

18.09.2017 kl.08:44

Dette er slik det er. Å bytte ut småskalalandbruket i Norge med industrilandbruk, der teknologien legg premissene, er ett stort narrespill. Naturressursene og fotosyntesen er der den er. for å utnytte disse må vi akseptere å styre landbruket og oss bønder. Da må vi også godta at vi har et landbruk og bønder over hele landet og også godta ett godt fungerende deltidsyrke som bonde. vi må snu tankene. Vi må ha flere BØNDER i Norge,

Skriv en ny kommentar

hits