Hva skal vi leve av?

I fremtiden, altså.

Kommunesammenslåinger?

Streng og rettferdig innvandringspolitikk?

Politi- og helsereformer?

Digitalisering og nye medier?

Nei - vi skal leve av naturressursene våre. Som vi alltid har gjort. For hva annet kan vi leve av, liksom?

Forskjellen fra i dag vil være at ressursene vil være fornybare. Og bærekraftige - i økonomisk, miljømessig og sosial forstand.

Vi må utnytte våre naturgitte ressurser og skape betydelig større verdier av disse enn vi gjør i dag.

Og heldigvis har vi mye uutnyttede ressurser å ta av - både til lands og til havs. Vi kan utnytte ressursgrunnlaget i jordbruk mye bedre, vi har store ressurser i skogene våre, enorme ressurser i havområdene og minst 4 komparative fordeler:

1. Tilgang på rent vann, ren energi og biomasse

2. Teknologi og kompetanse

3. Kultur for samhandling

4. Overskuddslikviditet

Vi må bare våge å satse. Vi må slutte å tenke i båser - i båser for jordbruk, skogbruk, fiske og havbruk - og skape konkurransedyktige verdikjeder på tvers av disse båsene.

Og dette har vi vist at vi kan før - mange ganger! Hvis vi vil. Eller må.

Vi må satse på bioøkonomi! På å skape verdier basert på tilgang på fornybare ressurser. For der har vi komparative fordeler. Der har vi mulighet til å innta en ledende posisjon i verden faktisk. Så mye fornybare ressurser har vi nemlig.

Én forutsetning for dette er at vi opprettholder og videreutvikler eksisterende aktiviteter innen jordbruk, skogbruk, fiske, havbruk og industri. En annen forutsetning er selvsagt at vi ikke selger disse ressursene for å tjene raske penger - når det er langsiktig verdiskaping vi skal leve av. Punktum!

Også må vi ha politikere som våger å legge til rette for at næringslivet tør å satse. For det både vil og ønsker de - fordi de er smarte og ser at dette er fremtiden. For oss alle.

Foto: Norsk Landbrukssamvirke

2 kommentarer

sisselgu

31.08.2017 kl.12:46

Vi trenger mat vi trenger dere bønder :)

Det skrives mye om sirkus lite om det viktige .

Vi må slutte å tenke i båser.

Ta en titt på mitt innlegg i dag ,jeg er sterkt samfunnsengasjert.

Gråt mens jeg skrev det og skalv da jeg publiserte det

Mobbing kan ta liv .

Ha en fin dag

Fra Sissel

Knøl

31.08.2017 kl.17:59

Vel, da er det ikke de skatte- og avgiftskåte politikerne som bør styre.

Skriv en ny kommentar

hits