Bra sikkert!

Norsk bønder skal sikre oss ren mat. Og gjøre det på en kostnadseffektiv måte.

Norske bønder skal utnytte våre naturgitte forutsetninger og gjennom bruk av det norske ressursgrunnlaget produsere trygg og sunn mat. På en kostnadseffektiv måte.

Norske bønder skal ivareta norsk matjords fruktbarhet i et evighetsperspektiv. På en kostnadseffektiv måte.

Norske bønder skal bidra til sysselsetting, bærekraft og verdiskaping i hele landet. Og være kostnadseffektive.

Norske bønder skal sørge for bevaring av norsk kultur og kulturlandskap. På en kostnadseffektiv måte.

Det norske bønder gjør skal være bra for miljøet. Og kostnadseffektivt.

Norske bønder skal sørge for matvaresikkerhet og langsiktig matvareforsyning. Og være kostnadseffektive.

Norske bønder skal sørge for dyrevelferd i verdensklasse. På en kostnadseffektiv måte.

Er det rart at norsk landbrukspolitikk ikke fungerer?

Den mangler klare mål. Klare prioriteringer. Den er som Ole Brumm. Eller Nasse Nøff. Eller begge to. På én gang.

For det er ikke vanskelig å være kostnadseffektiv. De fleste bønder er det. Men hva med alle disse verdiene norske bønder skal bidra med i samfunnet vårt? De kommer ikke som et resultat av kostnadseffektiv matproduksjon.

Det er bra sikkert!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits