Vi må bruke jorda

Norsk landbruks- og matpolitikk kan beskrives med mange ord. Bærekraft er ikke et av disse ordene. Dessverre.

For vår egen evne til å brødfø oss selv burde definitivt være bærekraftig. Ja, hvis noe som helst skal være bærekraftig så nettopp dette! For hva er vel viktigere for oss mennesker enn sikker tilgang på trygg, sunn og næringsrik mat?

Norsk matproduksjon burde være bærekraftig - i økonomisk, sosial og miljømessig forstand. Det er den ikke.

Nå er det ikke et mål for norsk matpolitikk å brødfø norske bønder. Selvsagt ikke. Men det er et mål for norsk matpolitikk å sørge for at nordmenn ser muligheter og perspektiver i å løse dette viktige samfunnsoppdraget. Det må altså være nok mennesker i dette landet som ønsker å produsere mat. Ellers vil vår evne til å brødfø oss selv smuldre bort. Sakte og sikkert. De siste 10 årene har antallet gårdsbruk blitt redusert med 1,000. Per år! Dette er et resultat av norsk matpolitikk. Antall melkekyr går ned i takt med at hver ku produserer mer melk. En økning som i hovedsak skyldes økt bruk av importert kraftfôr - på bekostning av norsk gress. Nedgangen i antall dyr medfører at vi nå er avhengige av å importere kjøtt for å holde hjulene i gang. Dette er et resultat av norsk matpolitikk.

Det norske kornarealet er redusert med nesten 15% siden årtusenskiftet. Korn er i tillegg til gress den viktigste forutsetningen for å produsere mat. Uten korn er vi ikke i nærheten av å være i stand til å brødfø oss selv. Nedgangen i kornarealet er også et resultat av norsk matpolitikk.

Norsk matpolitikk bidrar altså til en utvikling som ikke er bærekraftig.

Og dette burde vi gjøre noe med. Og ikke overlate problemet til barna våre!

For å oppnå dette må vi sørge for at det produseres nok planter. Planter som vi kan spise selv eller la husdyrene omsette til kjøtt for oss.

Dette er den eneste løsningen som virkelig er bærekraftig. Vi må bruke alle de ressursene vi har i dette relativt karrige landet. Vi må bruke jorda.

Punktum.

2 kommentarer

23.07.2017 kl.20:43

Og dette burde vi gjøre noe med. Og ikke overlate problemet til barna våre!

Ja, Ideen verdiamvirke under www.verdisamvirke.no

Dag Hauffen, seniorbonde på økologisk drevet gård ved Steinkjer

Judas Iscaroit

24.07.2017 kl.08:13

Det er en logikk i det som skjer.

Lest nøye FN sin agenda 21 og agenda 2030. Der er det mål av FN at land bygger ned alt i bygdene og utenfor byene. Med det mål å tvinge landets befolkning inn i byen. Neste fase er å gi de øde områder til (internasjonal) stor industrien.

Korrupte politikere og korrupte byråkrater er medløpere til slike planer aktivert av FN og andre internasjonale "etater". Alt dette blir propagandert av de korrupte politikere og korrupte byråkrater i samarbeid med media at dette er til vårt beste.

Skriv en ny kommentar

hits