Hva mener du?

Det er over dobbelt så mange nordmenn som mener at norsk jordbruk får for LITE statlig støtte enn det er nordmenn som mener at norsk landbruk får for MYE støtte.

Hva mener du?

Kilde: Norsk Monitor gjennomført av Ipsos

5 kommentarer

Ove Kobbeltvedt

27.05.2017 kl.14:46

Jeg mener at ingen har rett å tvinge til seg andre penger med trussel om fengsel - som er akkurat hva som skjer når landbruket eller andre grupper får statsstøtte.

liberalistene.org

Lilly

27.05.2017 kl.15:02

Jeg er asfalt menneske, men elsker bøndene våre fordi de sørger for mat til oss hver dag. Jeg støtter bøndene i at de burde få det de trenger. Kort reist mat, tåpelig moteord, er bedre enn lang reist mat. Egen produksjon betyr en grad av selvstendighet. Dette mener jeg er viktig med tanke på all galskapen i verden og kyllinger vasket i klor fra utlandet.

Erik

27.05.2017 kl.15:10

Jeg mener at hvis målet er å jevne ut inntekter slik at de som ligger etter kan hente igjen andre, så er det 'fake news' å presentere bøndenes krav om økning som et forholdstall mot hva andre får i samme år. Hvis alle skal få lik % sats vil selv et barn forstå at forskjellene vil forbli like store i all fremtid?

Jeg mener også det er noe merkelig med folks oppfatning av hva likhet er. Som privat kan du starte et AS med 30 000 i aksjekapital som eneste risiko og alle rettigheter. Du kan starte og få en lønnsom bedrift dine barn kan arbeide i og arve videre. Som bonde skal du stå personlig ansvarlig for all gjeld uten mulighet for å oppnå samme lønn som alle andre med samme gjeldsnivå på investeringer i mangemillionersklassen. I tillegg skal alle andre bestemme hva du får lov å produsere, hvor mye, hvor, når, hvem du får selge til, hva gården din kan koste ved salg osv,osv.

Man sier også at å bli bonde er frivillig hver gang man snakker om bondens arbeidstider og - mengde. Ja, det er det -

og det er det også å bli f.eks politi, helsearbeider eller soldat. Eneste forskjellen er at alle de siste nevnte har fulle rettigheter 'over alt', de har overtidsbetalt, lovbestemte arbeidstider og kan ta ut avspasering, pensjonsordninger osv, osv. Hvor mange av disse hadde akseptert at deres neste lønnsøkning måtte tas ut i form av flere timeverk? Mange bønder jobber flere årsverk- og det er ikke fordi de vil ha mer penger, men fordi de må det hvis investeringene skal kunne betjenes. De andre her nevnt jobber 1 årsverk hver. En lensmann skal egentlig jobbe til han er 67 f.eks, men fr å slippe det så melder de seg til tjeneste i f.eks UP når de er 56 - da er de i 'operativ tjeneste' og kan gå av med pensjon når de er 57 - kan de ikke? Dette er også helt vanlig i Forsvaret - et skjult frynsegode alle vet om men ingen vil snakke om før de selv er forbi det. Alle disse visste også hva de gikk til når de valgte yrke - gjorde de ikke?

Mat må vi ha - det forstår alle. Skal bønder derfor for evig tid være 'leilendinger' som lever på samfunnets nåde økonomisk sett? Hvem skal lage maten som helsearbeideren skal ha til middag til slutt?

Molemi

27.05.2017 kl.17:13

Til Lilly og Erik, jeg er så enig.

Også vil jeg bare kommentere at det vel ikke en eneste yrkesgruppe som ikke er subsidiert av staten på et eller annet vis.

Og det er utrolig, hvilket hat mot bønder det er.

Jeg skjønner at folk reagerer når td Rimi-Hagen forsøkte seg som bonde. Hans gårdsbruk i den størrelsesorden fikk tilskudd på et par mill i rent drifttilskudd.

En vanlig bonde bare himler med øynene av de tallene. Det er ikke rart at folk er forbannet.

De høye matvareprisene i Norge er heller ikke bondens skyld. Det kan vi takke alle mellomledda for.

Å være bonde i Norge er heller ikke billig, iht alle EØS kravene som blir stilt. Ja det blir stilt krav til bøndene også fra EØS!

Men en ting som opprører er at vi ofte blir lurt fra mellomleddene hvor maten kommer fra.

Og nå så kan er lovene så at kjøttdeig kan være en blanding av kjøtt fra hvor som helst. Bearbeidet kjøtt er i utgangspunktet ei bakteriebombe.

Molemi

27.05.2017 kl.17:46

Det største sugerøret i statskassen i framtiden hva blir det?

Det blir tatt inn folk til landet som ikke vil være annet enn utgifter. De har ikke til hensikt å gjøre noe heller, fordi de har det fett nok på NAV.

Det er molboutgifter.

AP og venstresiden har lagt det så opp at de kan leve i sus og dus.

Skriv en ny kommentar

hits