Ute å kjøre

"Landbrukspolitikk? Handler ikke det om tilskudd, subsidier, tollbeskyttelse, høye matvarepriser og de greiene der? Og jordbruksoppgjøret er det som bestemmer hvor mye bøndene tjener? Er det ikke?"

Dette er nok en ganske vanlig oppfatning av hva landbrukspolitikk dreier seg om. Og det er kanskje ikke så rart. Når man følger med i riksdekkende media - med eller uten pressestøtte. Der man i disse dager leser om bøndenes latterlig høye krav og statens latterlig lave tilbud. Og at man likevel blir enige om en fordeling av pengene - delvis via statsbudsjettet og delvis via høye målpriser. Og til slutt får vi vite at det likevel ikke funker - for jordbruket krymper og vi blir stadig mer avhengig av import.

Og det er veldig synd at det har blitt sånn. For landbrukspolitikk handler om så mye mer enn tilskudd og priser. Dette handler nemlig om det viktigste som finnes. Om selve grunnpilaren samfunnet vårt hviler på. Det handler om MAT. Vår egen evne til å produsere mat.

Og det vi nå trenger er en ny politikk! Nye tanker. En ny retning. Vi trenger en visjon for hvordan vi og generasjonene som kommer etter oss skal være sikret tilgang på mat. Sunn, trygg, god og næringsrik mat. Og vi bør gjøre det nå. Det holder ikke å kjøpe seg ut av det. Slik vi gjør. Det er kortsiktig. Og korttenkt. Vi trenger en matpolitikk! En bærekraftig matpolitikk.

Selv arbeider jeg for et ganske stort tysk handelshus som lever av å kjøpe inn korn for videresalg til mat- og kraftfôrindustrien. Vi eksporterer også. Men bare når vi har for mye. Dersom avlingene skulle bli lavere enn forventet i våre områder, kan jeg love at vi aldri ville eksportere kornet ut av Tyskland. Ikke ett kilo! For mat er et nasjonalt anliggende.

Norge kan ikke stole på andre. De vil ha mer enn nok med seg selv. Når det kniper. Og det vil det gjøre. Heller før enn senere.

Vi må sørge for at det er økonomisk bærekraftig å dyrke og å produsere mat i Norge. Hvis ikke er vi ute og kjører. Big time!

6 kommentarer

en tilfeldig leser

08.05.2017 kl.23:52

og hva er det du vl frem til? at vi skal fortsatt betale verdens höyeste matpriser for elendig kvalitet?

Skvatt

09.05.2017 kl.10:41

Jau, det er so sant, so sant. Nett difor er det me treng ein ny jordbrukspolitikk som gjev meir i tilskot, meir i subsidiar, høgare tollmurar og importvern, og sjølvsagden høgare matprisar au. Og berre for å nemna det, ikkje nokon varg nokon stad i heile landet. Berre slik kan me satsa på sjølvberging. Og lukkelegvis veit me kven som lyt syta for denna naudsynte nye politikken, nemlegen det komande regjeringspartiet Senterpartiet. Med 100% gjennomslag for deira jordbrukspolitikk lyt me vêre visse på at me lukkast med sjølvberginga og at det vert fleire bønder. Halleluja!

Ole Henrik Lauritzen

10.05.2017 kl.08:12

Matprisene er nok høye, men jeg har stor glede av god mat og er villig til å bruke 10 % av inntekten min på det. Mitt inntrykk er at norske bønder er kompetente og de kunne nok produsert mye billigere mat dersom de hadde drevet gårdene i Øst Europa, men generelt høyt kostnadsnivå i Norge må nødvendigvis gjenspeiles i matprisene.

Erik

10.05.2017 kl.15:43

Mat ja, det skal vi ha, og mat er vi storprodusent og -eksportør av. Vår sjømat kan mette en befolkning mye større enn Norges så samlet sett er vi altså netto storeksportør av mat, sunn mat, sogar uten subsidier.

Det bør vel kanskje i større grad fokuseres på dette. Det er ikke slik at kun bøndene som er matprodusenter, her fins også fiskeoppdrett, kystfiskere og havgående trålere som leverer ren og sunn mat fra norske farvann, mat i enorme mengder for verdensmarkedet...

Steffan Kvilhaug Kinn

10.05.2017 kl.16:10

Så vidt jeg vet så jobber også europeiske land med strenge regelverk som omhandler produksjon, distribusjon og kvalitetskontroll på matvarer. Et viktig punkt er at alt skal være sporbart ned til selve starten av dyrkingen. Det kan ikke nordmenn lese på kartongene med melk eller noen andre forpakninger.

Samfunnet vårt står ovenfor en stor forandring innen automatisering og digitalisering (den tredje industrielle revolusjonen), og primærnæringene er et område hvor det absolutt er modent til forbedring.

Det som er problemet er at politikken og lovverket er så gammelt når det gjelder landbruk at den konservative holdningen hos mange bønder enda ikke har kommet seg videre. Det tenkes ikke på hvordan automatisering og digitalisering kan hjelpe å øke produksjonen samtidig som kvaliteten holdes vedlike om ikke bedres.

Om noe skal bli gjort, så må et radikalt opprørsparti komme i regjering.

nope

10.05.2017 kl.16:13

Lurer litt på hva som menes med at "jordbruket krymper". Vi produserer da mer mat enn noensinne. Er det effektiviseringen skriventen er mot? Er det et stort problem at hvert landbruk blir større og større fordi moderne teknologi gjør at mindre manuell arbeidskraft er nødvendig?

Skriv en ny kommentar

hits