Vet de hva de gjør?

Målene for norsk landbrukspolitikk er økt matproduksjon basert på utnyttelse av det norske ressursgrunnlaget og at det skal være landbruk over hele landet. Dette har Stortinget bestemt og noe de aller fleste er enige i. Unntatt Gunnar Stavrum. Kanskje.

Men hvordan omsetter partene i jordbruksoppgjøret disse målene til konkrete virkemidler?

Jo, de sier at prisen på kraftfôr må være lav og at støtten til drift og investeringer må være knyttet til hvor mye man produserer.

Og hva blir så resultatet?

Jo, lav kraftfôrpris betyr lav kornpris, fallende kornproduksjon og lav verdi på norsk gress (eller grovfôr som det kalles). Dette innebærer dårligere utnyttelse av det norske ressursgrunnlaget fordi det ikke er lønnsomt å utnytte det og at vi blir stadig mer avhengig av å importere råvarer for å produsere nok. Eller for å produsere for mye av noe og for lite av noe annet. For å være nøyaktig. Det hele er stikk i strid med målene for norsk landbrukspolitikk, altså.

Den volumavhengige støtten til drift og investeringer innebærer at de som produserer mye fra før får mest støtte. Det blir ikke landbruk i hele landet av dette. For å si det sånn. Det medfører at det investeres i store gårdsanlegg som det verken er et økonomisk- eller et ressursmessig grunnlag for å bygge. Eller drive. Vi går i en utvikling som ligner den det kriserammede danske landbruket står midt oppe i - der det eneste som vokser er bøndenes gjeld.

Dette er altså det partene i jordbruksoppgjøret blir enige om. Man blir fristet til å spørre om de vet hva de gjør. Eller om Per Harald Grue fortsatt er det eneste mennesket i verden som har forstått jordbruksavtalen?

Bøndene får altså billig kraftfôr. Så får de tilskudd til å finansiere driften. Så får de tilskudd til å bygge større fjøs, slik at de kan produsere enda mer - på enda mer kraftfôr og lavere arbeidsinnsats - og må ha enda mer tilskudd for å finansiere driften.

Det hele er en slags sirkel. Om ikke annet.

Ã?n kommentar

arne

05.05.2017 kl.19:02

Norske bønder er en mafiaorganisert sytegjeng som plager folk med sine krav som faktisk får støtte av partier som er direkte skadelige for landet.

Tine,Nortura,Prior er mafia satt i system,Sverige er vårt matkammer,ikke grådige norske bønder...

Skriv en ny kommentar

hits