Når katten er borte

Stortinget nektet som forventet å akseptere den nye landbruksmeldingen til regjeringen.

Stortinget fastslår at målet med norsk landbrukspolitikk skal være økt matproduksjon på grunnlag av norske ressurser. Sånn at det skal være mulig å produsere mat der jorda ligger - på små og store bruk over hele landet.

Og det er bra. Det bidrar til stor verdiskaping, til vår evne til å brødfø oss selv og til at Norge også i framtiden vil se ut slik vi ønsker at landet vårt skal se ut. Blant annet.

Men dette hjelper selvsagt fint lite når regjeringen samme dag inngår en ny avtale med EU etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer, der det åpnes for enda større import av nettopp de varene norske bønder produserer. Basert på norske ressurser. På små og store bruk over hele landet.

Hvor vanskelig kan det egentlig være? Å se at ting henger sammen?

Ã?n kommentar

Skvatt

07.04.2017 kl.10:45

Jau! Den beste løysinga lyt istaden vêre importvern, høge tollmurar og minst mogeleg handel med alle jordbruksvarar, samstundes som det er full frihandel, tollfridom og ikkje nokon restriksjonar på fisk. Detta av di det er den mest turvande løysinga for båe klima, miljø og dei fattege i den tredje verda. Kvifor det, spyr du kanskje? Jau, av di det au er den beste løysinga for Noreg, verdas beste land, då lyt berre det vêre best for alle andre au. Jau!

Skriv en ny kommentar

hits