Palmeolje er viktig - ikke farlig!

Verden trenger vegetabilske oljer. For å lage mat blant annet. Og laks. Mye laks. Ettersom oppdrettsnæringen har brukt opp all fiskeoljen i havet. Vi bruker også vegetabilske oljer som drivstoff - merkelig nok - og til mye annet som vi mennesker trenger. I større eller mindre grad.. Totalt bruker vi 175 millioner tonn med vegetabilske oljer. Hvert år. Og tendensen er stigende. Årlig vekst i forbruket er på 5%.

Av de 175 utgjør palmeolje 70 millioner tonn. Eller 40%. Soyaolje utgjør 27% og rapsolje 15%.

Men når det kommer til den andelen vegetabilske oljer som handles på verdensmarkedet utgjør palmeolje hele 67%. 2/3 av den oljen det er mulig å få kjøpt er palmeolje altså. Årsakene til dette er enkle. Kina importerer nesten 70% av alle soyabønner som handles på verdensmarkedet. Oljen som utvinnes av disse bønnene blir i Kina. For å si det sånn. Når det gjelder raps brukes en stadig større andel av produksjonen til å lage drivstoff av. Som vi kan fyre opp SUVene våre med.

Verden trenger palmeolje med andre ord. For å si det veldig forsiktig. Når vi samtidig vet at palmeolje er den vegetabilske oljen som legger beslag på minst jordareal (bare 5% av det totale arealet det i dag dyrkes oljevekster på) er det helt umulig å erstatte palmeolje med andre vegetabilske oljer. Uten å rasere regnskogen i Sør-Amerika. For å dyrke mer soya. Som kineserne kjøper. For å lage like mye soya- som palmeolje må man kultivere et areal som er nesten 9 ganger så stort! Og bruke veldig mye kunstgjødsel og såfrø fra Monsanto for å få det til. Før kineserne kjøper mesteparten.

Så det smarteste vi kan gjøre - i tillegg til å slutte å bruke vegetabilsk olje som drivstoff - er å stille krav til hvordan palmeoljen produseres. Det å forby bruk av palmeolje er ikke veien å gå. Det er nemlig ikke bærekraftig.

I det hele tatt.

2 kommentarer

Skvatt

09.03.2017 kl.13:19

Jau, verda treng ho kanskje...men me vil ikkje ha ho i Noreg! Me lyt istaden laga vår eigen matolje, eller byrja nytta tran istaden. Det var godt nok under krigen, so det lyt vêre turvande i dag au. Jau!

Eivind

09.03.2017 kl.14:48

En olje verden burde dyrka langt mer av der kokosolje. Hvorfor? Jo, den konkurrerer i liten grad med andre matvekster siden den kan vokse i nærtilknytning til saltvann og i jord med høyt sand og saltinnhold. De fysiske egenskapene er ikke så ulike palmeolje grunnet fettsyresammensetningen. Den har dog i meste laget av mettede fettsyrer til å fungere som biodrivstoff, men kan godt erstatte palmeolje i mange typer matvarer som krever fett som er fast i romtemp. Kokosolje er dessverre ganske dyr grunnet lite yield, men en ressurs som burde vært utnytta langt bedre om man skal tenke på regnskogen.

Skriv en ny kommentar

hits