Er det så enkelt?

Senterpartiet vil øke prisen på kraftfôr. For å gjøre det mer lønnsomt å bruke norsk gress. Fremfor importert kraftfôr. Og for å øke norsk kornproduksjon. Dette skal gi økt tilgang på kortreist og trygg mat, større utnyttelse av norske ressurser, bedre dyrevelferd, sikre vedlikeholdet av norske kulturlandskap, bedre økonomien til norske bønder, sikre arbeidsplasser i distriktene og være bra for miljøet! Halleluja!!

Er det så enkelt? Hvorfor i huleste har ingen kommet på dette før??

Neste spørsmål blir hvor mye? Må kraftfôrprisen økes, altså. For å få alt dette flotte til å skje. Én krone? 50 prosent? For det er ikke slik at alle bønder har samme tilgang på gress. Og kostnader forbundet med å skaffe dette gresset. Så noen vil forsette å bruke kraftfôr. Fordi dette er lønnsomt. All den tid de får betalt per kilo melk eller kjøtt. Og kraftfôret bidrar til å øke denne produksjonen.

Videre må det stilles spørsmål om alt kraftfôr må bli dyrere? Også til de dyrene som ikke spiser gress? Får vi økt bruk av norske ressurser fordi kraftfôret til kyllingene blir dyrere?

Jeg er enig med Senterpartiet og mange andre om at noe må gjøres. Fordi utviklingen i norsk jordbruk går i feil retning. Vi bruker mindre norsk jord. Og det blir stadig færre som gjør det. Fordi det ikke er lønnsomt. Og det er ikke bra. For noen. Vi må få norsk jordbruk til å gå i en annen retning. I en bedre retning. Der det er lønnsomt å bruke norske ressurser for å produsere god, sunn, næringsrik og trygg mat av høy kvalitet på en bærekraftig måte. Samtidig som det sørger for at landet vårt ser ut slik vi ønsker at landet vårt skal se ut.

Vil økt kraftfôrpris endre retningen? Innretningen? Eller blir dette bare mer av en type medisinen som ikke virker?

Når det vi trenger er en jordbrukspolitikk som gjør det lønnsomt å bruke jord. Norsk jord. Til å lage mat av.

Foto: vingelen.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits