Et lite mysterium

"Landbruk over hele landet" er ett av hovedmålene i norsk landbrukspolitikk. Det har Stortinget bestemt. Og det virker fornuftig. Også fordi den lille matjorda vi har er spredt utover hele det lange og temmelig karrige landet vårt.

For å lage mat i hele landet må det bo mennesker i hele landet. Som kan produsere denne maten. Det er en rimelig antakelse. Om ikke annet.

Men når skolene, gårdsbrukene og kommunene angivelig er for små, sykehusene for lite effektive og når åpningstidene hos den lokale lensmannen er for korte, blir dette for lite robust. Ifølge regjeringen. Og tjenestene må flyttes. De må sentraliseres. Enhetene må bli større, mer kostnadseffektive og robuste. Halleluja.

Og hva som skal skje med de menneskene som skal produsere den maten - over hele landet - forblir et lite mysterium.

For ingen kan bo på steder som mangler infrastruktur. Som mangler grunnlag for verdiskaping. Og fremtidsperspektiver. Det sier seg selv.

Foto: colourbox.no

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits