Pytt, pytt

"Direktoratet har analysert hendelser som skal gi et bredt bilde av påkjenninger som kan ramme norsk matforsyning. Vi har ikke funnet hendelser med høy risiko for norsk matforsyning" skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i sin analyse "Risiko og sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning".

Ingen grunn til bekymring, altså. I et land som importerer mellom 60 og 70 prosent av den maten vi trenger. I et land der halvparten av råvarene til egen landbruksproduksjon må importeres. For å holde hjulene sånn noenlunde i gang. I et land der produksjonen av kylling og laks stopper fullstendig opp i løpet av en uke eller to, dersom det skulle skje noe med soya-leveransene fra Brasil.

Direktoratet foreslår ikke ett eneste tiltak for å styrke matberedskapen i landet vårt. Ikke ett! Direktoratet mener altså at vi til enhver tid og under alle politiske, klimatiske og handelsmessige forhold får kjøpt det vi trenger. Av andre. Som har for mye. Til enhver tid.

Til alt overmål har ikke direktoratet peiling på hvor stor vår evne til selvforsyning i en krisesituasjon er. De konstaterer bare at dette kunne vært nyttig å vite!

Hallo!

Hva vi huleste skal vi da med et direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap??? Når det eneste de gjør er å lage en analyse der de konkluderer med at "det går sikkert bra"!!

3 kommentarer

Scott Johansen

27.01.2017 kl.11:33

Det tidligere Sovjet gikk vist nedenom og hjem pga. landets avhengighet av en vedvarende høy oljepris og at landet ikke evnet å brødfø egen befolkning...en skremmende likhet med dagens Norge...

Skvatt

27.01.2017 kl.13:17

So sant, so sant frå forfattaren sjølve som les. Nei, me lyt kutta all sånn import og satsa fullt ut på sjølvberging istaden, det er det tryggaste, det.

Max Hermansen

27.01.2017 kl.14:22

Norge eksporterte fisk for over 90 - nitti - milliarder i fjor. Mye av den var fisket fisk. Vi kunne spist over 500 kg fisket fisk i året hver av oss i Norge. Men, det er kanskje ikke interessant for dere i kommunist-landbruket? Vi trenger en Trump i Norge for å rydde opp i galskapen. Over 14 milliarder i direkte subsidier hvert år til et landbruk som likevel nedlegger flere hundre bruk hvert år. Vi MÅ gjøre noe annet for Distrikts-Norge enn å satse på et landbruk vi verken har klima eller geografi til.

Skriv en ny kommentar

hits