Ole Brumm

Norsk bønder skal sikre oss mat. Og gjøre det på en kostnadseffektiv måte. Sier regjeringen.

Norske bønder skal utnytte våre naturgitte forutsetninger og produsere trygg og sunn mat. På en kostnadseffektiv måte.

Norske bønder skal ivareta jordas fruktbarhet i et evighetsperspektiv. På en kostnadseffektiv måte.

Norske bønder skal bidra til sysselsetting, bærekraft og verdiskaping i hele landet. Og være kostnadseffektive.

Norske bønder skal drive småskala-jordbruk. Kostnadseffektivt.

Norske bønder skal sørge for bevaring av norsk kultur og kulturlandskap. På en kostnadseffektiv måte.

Det norske bønder gjør skal være bra for miljøet. På en kostnadseffektiv måte.

Norske bønder skal sørge for matvaresikkerhet og langsiktig matvareforsyning. Og være kostnadseffektive.

Norske bønder skal skape verdier. På en sjukt kostnadseffektiv måte.

Er det rart at norsk landbrukspolitikk bare fungerer sånn passe?

Den mangler mål. Klare prioriteringer. Den er som Ole Brumm. Eller Nasse Nøff. Eller begge to. På én gang. Verken fugl eller fisk, altså.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits