Korttenkt mat

Regjeringen sier de vil ha kostnadseffektiv matproduksjon. Kostnadseffektiv matproduksjon skal veie tyngre enn alle andre hensyn - som matsikkerhet, jordbruk over hele landet, dyrehelse, biologisk mangfold, miljø og bærekraft. Kostnadseffektivt eller dø er det som gjelder. I følge regjeringens nye stortingsmelding om jordbruket. Som de nå ber Stortinget gi sin tilslutning til.

Og det er ikke så vanskelig å senke kostnadene. Det er bare å lempe litt på kravene. For hvorfor skal norske dyr gå på beite? Når det er mer effektivt å holde dem inne og fôre dem med importert og subsidiert kraftfôr. Og hvorfor skal vi ha så mange små fjøs i dette landet? Når det er mer effektivt med noen få og store fjøs. Og hvorfor i all verden skal vi produsere mat over alt? Når det er mer effektivt å produsere mat der råvaretilgangen er best. Hvorfor skal vi bruke den lille matjorden vi har til jordbruk? Når det er mer effektivt å bruke jord i andre land. Der både jord og arbeidskraft er billigere. Og hvorfor skal vi i det hele tatt dyrke mat i et land med så mye drittvær? Når det er mer effektivt å dyrke maten andre steder. Der klimaet er bedre egnet.

Det å kutte kostnader er lett, kortsiktig og korttenkt.

Det å skape verdier er vanskelig, langsiktig og bærekraftig.

12 kommentarer

Max Hermansen

23.01.2017 kl.14:21

Jeg fatter ikke at du kan være så korttenkt, Anders Nordstad. Og jeg fatter ikke at Nettavisen markedsfører deg slik de gjør.

- matsikkerhet; du har ikke noe belegg for å hevde at importert mat er dåligere enn norske landbruksprodukt: Og i tilfelle du fortsetter å hevde dette, hva kommer det av at vi ikke dauer de åtte til ni månedene av året hvor vi nesten bare spiser utenlandsk mat?

- jordbruk over hele landet; vi har verken klima eller geografi til å ha landbruk over hele landet. Det er rett og slett på tide du innser det!

- dyrehelse; er det dyrevelferd du mener? Minner om at over 120.000 sauer lider en grusom død hvert år på sommerbeite. Er det helt uinteressant for deg?

- biologisk mangfold; mener du virkelig at å betale over 14 milliarder i årlige direkte subsidier til stadig færre norske bønder, er beste måte å ivareta biologisk mangfold på i Norge?

- miljø; i og med at vi verken har klima eller geografi til landbruk - noe som viser seg blant annet i de enorme subsidiene og vernetollen - må det brukes ekstra mye gjødsel og maskiner for å få til noe som helst. Bra for miljøet??? Det som er bra for miljøet, er at det blir mer skog.

- bærekraft; norsk landbruk er ikke bærekraftig verken på kort eller lang sikt. Dette er bare et ord du slenger ut av deg fordi du vet at det er mange som liker det ordet.

- matberedskap; kunne du ha nevnt. Men du vet kanskje at Norge er storeksportør av FISK? Og at utlandet er mer avhengig av vår eksport enn vi er av deres import, om det helt usannsynlige skulle skje at transporten av matvarer over landegrensene stoppet opp.

- mennesker som sulter; kunne du ha nevnt. Problemet er bare at de sulter fordi de ikke har penger til å kjøpe mat for. Hadde de hatt penger - kanskje hjelpe dem med noen av de 14 milliardene vi nå bruker på direkte subsidier til landbruket - ville det være noen som produserte mat til dem. Det er nok av ledige arealer til det; som er mye bedre for landbruksproduksjon enn i Norge.

Synes du skal nedlegge bloggen din, og Nettavisen slutte å vise til den. For du har ikke heller i dette blogginnlegget, et eneste saklig poeng.

knut høieggen

23.01.2017 kl.15:33

Det er Anders Nordstad som er korttenkt.Få andre om noen andre land i verden bruker så mye sprøytemidler,kunstgjødsel,landbruksmaskiner og diesel per produsert enhet som vi i Norge.Årsaken er hovedsakelig lite sol,kaldt og fuktig vær samt feillokalisering av produksjonen.Vi produserer melken lengst mulig unna forbrukerne.

Vi fører en landbrukspolitikk som egentlig er distriktspolitikk.Eller er det omvendt?Det står tusenvis av tomme fjøs på flatbygdene rundt de store befolkningssentrene fordi politikerne etter krigen bestemte at melkeproduksjonen skulle ut i distriktene.Der vi før dyrket gress skulle vi nå dyrke korn.Som alle vet er ikke Norge og kornproduksjon verdens beste kombinasjon.

Hanne

23.01.2017 kl.19:10

Max og Knut, fint om dere kan legge ved noen lenker og dokumentasjon til informasjonen i innleggene deres, slik at vi som ikke kan så mye kan lese oss opp litt!

Per Christian Bakken

24.01.2017 kl.08:26

Dokumentasjonen fra nettrollene Max og Knut kommer nok ikke. Fordi den finnes ikke. Leser man statistikk fra SSB og EU, finner man fort ut at absolutt alt som Max og Knut kommer med er påstander på siden av virkeligheten og lett kan imøtgås med reelle fakta.

Skvatt

24.01.2017 kl.13:28

Orsak, Knut, men so lengje me nyttar norske sprøytemidlar, norsk kunstgjødning, norske jordbruksmaskinar og norsk disel so kan me vêre visse på at båe mattryggleiken, dyrehelsa, det biologiske mangfaldet, bêrekrafta, matvernebuinga, samt båe klima og miljø, lyt verte ivareteke på best mogeleg sett. Detta forureinar nemleg ikkje i det heile, sann. Det er jo norsk! Difor kan me ikkje samanlikna med det beint fram giftege jordbruket og den giftege maten som kjeme frå detta ofslege utlandet, og særlegt detta forhufselege EU, ikkje på vilkår, sann. Jau!

Max Hermansen

24.01.2017 kl.14:20

Per Christian Bakken; prøver du bare å melde deg ut av diskusjonen? Tror du noen av oss har lyst til å svare deg når du kaller oss nettroll? Hva om du selv bidro med konkrete svar med en rimelig grad av saklighet?

Max Hermansen

24.01.2017 kl.14:22

Hanne; jeg vet ikke hva du ønsker dokumentert. Regner med at du kjenner Norge like godt som meg, både med hensyn til geografi og klima. Vi har en relativt kort vekstsesong. Derfor er det nødvendig å bruke mye kunstgjødsel for å dyrke korn.

120.000 sauer og en grusom død: Her har forskning.no oppgitt over 130.000 døde sauer hvert år, et stykke ned i artikkelen, hvorav ganske mange IKKE er tatt av rovdyr:

http://forskning.no/biologi-rovdyr-okologi-politikk/2008/02/hvor-mange-husdyr-tar-rovdyra-i-norge

Tallet er antagelig hentet herfra:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20112012/id664980/

Dette med over 14 milliarder i direkte subsidier fra Staten, er det vel ikke behov for å dokumentere. Eller?

Matberedskap; at vi eksporterer mye fisk, hvorav over 40 prosent er fisket fisk, er vel ikke noen hemmelighet. Eller?

Årsaken til at mennesker sulter; hva skal vi vise til der? Er du i tvil om at det stemmer at årsaken er at de ikke har penger? Eller er du i tvil om at det er mangel på landbruksareal til å dyrke den maten de trenger?

Vil uansett takke deg for at du spør.

Max Hermansen

24.01.2017 kl.14:23

Ser at et svar til deg, Hanne, ikke er godkjent ennå. Håper Nordstad er såpass redelig at han legger det ut.

Max Hermansen

24.01.2017 kl.14:25

Skvatt; takker for din ironiske støtte. Men, du kunne godt ha tatt med et ironi-varsel til slutt i kommentaren din.

Skvatt

24.01.2017 kl.16:45

Skvatt? No veit eg mest ikkje kvisleisen eg skal reagera, eg? At eg verte anbefala hjå denna Heil-Maks Hermansson kan mest vêre meir illt enn gildt, sann. No vonar eg at eg ikkje verte fråteken medlemskapen hjå Småbrukarlagjet og Senterpartiet au. Jau!

knut

24.01.2017 kl.18:57

Forurenser norsk diesel mindre enn diesel fra andre land skvatt?Skvatt foresten da jeg så første kommentaren din.Var det fleip eller mente du det du skrev?Hvilke norske landbruksmaskiner er det du mener?John deer f.eks.? De er fra det fæle USA?Mye av de andre ladbruksmaskinenene er produsert hos styggen skjøl,EU.Mesteparten av sprøytemidlene er produsert i Tyskland.Du har hørt om Bayer?Norsk melk skulle vært produsert på gårder nærmest mulig forbrukerne.Det kalles kortreist og er bærekraftig så lenge produksjonen er fornuftig.

Skvatt

24.01.2017 kl.19:04

Jau. Jau. Kvernaland, t.d. Jon Der er ikkje her. Jau, men eg hev ikkje drukke det, sann. Vonar det svarar på alle spørsmåla.

Skriv en ny kommentar

hits