Om verdiskaping

Norske bønder er i riksdekkende media to ganger i året. Omtrent. Den ene gangen er i mai, når bøndene fremsetter sine krav. Til hvor inne i helvete dyr maten skal være for oss andre. Den andre gangen er hver gang det er snakk om ulv. Den eneste tingen som tilsynelatende står i veien for et bonde-nirvana her på jord.

Og dette er synd. For bøndene ikke minst. Men også for alle oss andre forbrukere av riksdekkende media, som aldri helt får taket på hvilke funksjoner norske bønder ivaretar i landet vårt. Og hvilke verdier de skaper for oss. Alle.

La meg derfor - i anstendighetens navn - la bøndene få slippe til én gang til. I riksdekkende media. Her er listen:

1) Bøndene skaffer oss sunn, trygg, god og næringsrik mat. Til en pris som gjør at vi nordmenn bare må jobbe et par timer for å spise i en uke. Ingen andre bruker så lite tid og arbeidsinnsats på å skaffe seg mat. Unntatt min venn Simen, kanskje. Som jakter på ryper. Han om det.

2) Bøndene sikrer tilgangen på norske råvarer som skaper grunnlaget for verdiskaping i norsk næringsmiddelindustri. En av de største og viktigste næringene i Norge med over 50,000 arbeidsplasser og en verdiskaping på 200 milliarder. Hvert år.

3) Bøndene skaper arbeidsplasser i distriktene - både innen handel, industri og tjenesteytende næringer - ytterligere 17,000 arbeidsplasser og en årlig verdiskaping på 12 milliarder for å være nøyaktig.

4) Bøndene sikrer bosetting i distriktene. De skaper levende bygder.

5) Bøndene skaper en infrastruktur som gjør at turistnæringen kan skape verdier - en av de næringer i Norge med størst vekst.

6) Bøndene produserer og forvalter kulturlandskap med høyt biologisk mangfold.

7) Bøndene sikrer og ivaretar store kulturverdier.

8) Bøndene skaper identitet for steder og regioner.

9) Bøndene skaper levende lokalsamfunn med stor dugnadsånd.

10) Bøndene bygde landet vårt. Nå holder de det vedlike.

Dersom vi fjerner livsgrunnlaget for mange av disse bøndene, vil disse godene måtte produseres av andre. Til en kostnad som vil ligge skyhøyt over den kostnaden bonden leverer tjenestene til. Som er så og si gratis.

Det er sløsing med penger å fjerne livsgrunnlaget for norske bønder. Det er å kaste skattepenger ut av vinduet. Det er ødsling med ressurser. Det er dumt, rett og slett.

Og maten blir ikke det minste billigere. Det er en illusjon. Prisen på mat bestemmes ut fra inntektsnivået vårt. Først når dette reduseres vil maten bli billigere.

Norske bønder bidrar sterkt til at landet vårt ser ut slik vi - og alle de som kommer på besøk hit - ønsker at landet vårt skal se ut. Og dette har en ubetalelig verdi. For oss alle.

Foto: forskningsraadet.no

50 kommentarer

stavangerinmyheart

14.01.2017 kl.11:05

Bra innlegg. Uten bøndene i Norge hadde det fått en del ringvirkninger økonomisk men og på sysselsettingen. Ønsker deg en fortsatt fin lørdag.

Turisten

14.01.2017 kl.13:25

Flott innlegg. Det er viktig at naturen vår bevares og at kulturlandskapet med dens verdier og skjønnhet bevares for fremtiden. Det gjelder oss alle. Og også for turistene som liker å reise i vårt vakre land. t.co/PC5Jd5tY

Tom

14.01.2017 kl.13:35

Punkt 1:

Bønder i andre land kan skaffe oss de samme råvarene, men til en lavere pris. Det holder at man er bonde, ikke nødvendigvis norsk bonde.

Punkt 2:

Næringsmiddelindustrien er avhengig av råvarer. Helt korrekt, men de råvarene kan også komme fra andre bønder. Vi importerer enorme mengder soya fra Brasil som vi forer husdyr med. Hadde dyra i større grad blitt foret med norsk for, ville bildet sett annerledes ut.

De andre punktene? De er jeg enig i. Og de punktene overgår både den ekstra kostnaden med norske bønder.

Geir

14.01.2017 kl.13:41

Jøss!.... Bøndene er tydeligvis grunnen til at vi alle lever...

La oss alle bli bønder!

Tom

14.01.2017 kl.13:42

Samfunnsøkonomisk går nok norske bønder i stort pluss. Slik ser de det i andre land også. 40% av EU's totalbudsjett gikk i 2015 til landbruksstøtte, likevel fortsetter støtten, fordi alternativet er verre. Støtten til EU-bønder har imidlertid falt fra 50% til 40% på under et tiår.

Prosentmessig får antagelig EU-bønder og norske bønder omtrent samme andel av inntekten som landbruksstøtte, så dette er altså normalen, ikke noe særnorske greier.

Svein Ansersen

14.01.2017 kl.14:54

Jeg valgte bort bondeyrke grunnet økonomi på vestlandske småbruk. Det er nesten svelt-ihjel. Likevel er jordbruk og matproduksjon helt avgjørende for oss. I krisetider, krigstider, nødstider etc er selvberging av nødvendig mat til folket den eneste farbare veien til overlevelse. Da er import av nødvendig mat helt umulig. I alle fall blir importen så lav at folket vil sulte om ikke vi produserer resten selv. Det må vi starte med allerede nå.

Fjodor

14.01.2017 kl.15:23

1: Mange andre bønder i hele verden kan skaffe oss det samme - til en vesentlig lavere pris

2: Se punkt 1.

3 - 4: Finnes det en naturlov som sier at det skal bo folk på hver eneste øy, nut og røys i Norge? Naturen klarer seg fint uten dette.

5: Denne infrastrukturen kan fint ordnes uten bønder, men OK.

6: Bønder lager ikke biologisk mangfold, men monokulturer, per definisjon.

7 - 8 -9: "Bøndene sikrer og ivaretar store kulturverdier. Bøndene skaper identitet for steder og regioner. Bøndene skaper levende lokalsamfunn med stor dugnadsånd." - og andre gjør ikke det?

10: Bøndene invaderte norsk natur. Nå vil de ikke gi den tilbake.

Dette er satt på spissen - akkurat slik du selv gjorde. Men det er et faktum at Norge AS, og miljøet, ville tjent på å betale de fleste bøndene for ikke å gjøre det skapte grann.

Vegard

14.01.2017 kl.16:26

Fjodor og Tom. Veit ikkje kva de jobbar med, men kunne sikkert funne noken i eit anna land som kunne gjort jobben dikkas mykje billigare og.....

Max Hermansen

14.01.2017 kl.17:12

Hvor har du det fra at norsk næringsmiddelindustri har en verdiskapning på 200 milliarder pr år? Og hva omfatter i så tilfelle det? Er det med noe av fiskeeksporten på over 90 milliarder pr år?

Per-Ove

14.01.2017 kl.17:14

Ut ifra det som han skriver her, så er det bare bønder som er av betydning her her til lands.

Norske bønder er tiggere og snylter på det norske samfunnet.

Max Hermansen

14.01.2017 kl.17:15

3) ... årlig verdiskaping på 12 milliarder for å være nøyaktig.

Er du klar over at landbruket subsidieres med direkte subsidier fra Staten på over 14 milliarder pr år?

14.01.2017 kl.17:18

4) Bøndene sikrer bosetting i distriktene. De skaper levende bygder.

Det legges ned noen hundre bruk hvert år. Levende bygder?

Kunne de over 14 milliardene som nå går til subsidiering av landbruket, i stedet vært brukt til noe i distrikts-Norge som vi har bedre forutsetninger for både klimatisk og geografisk?

Max Hermansen

14.01.2017 kl.17:22

Norge har naturlige forutsetninger for fisk, og ikke landbruk. Det vises ved at vi eksporterer for over 90 milliarder i fisk hvert år, noe som gjør oss til en stor netto eksportør av mat. Dessverre gjør begrensninger på import av landbruksvarer at vi eksporterer nesten kun rund fisk; altså lite bearbeidet mat. Hva synes du om det?

Max

14.01.2017 kl.17:24

Hva med å sette bøndene fri, slik de med svært bra resultat har gjort i New Zealand? Så kan vi virkelig komme igang med noe i distrikts-Norge som er fremtidsrettet.

Max

14.01.2017 kl.17:27

KULTURLANDSKAPET!

De fleste er enig om at kulturlandskapet i Norge vokser igjen. Det er vanskeligere og vanskeligere både for oss norske og for turister å se fjorden og annet man kunne tenke seg å se. Dette til tross for over 14 milliarder i direkte subsidier til landbruket hvert år. Hva med å innse dette, og gjøre noe som faktisk er effektivt for å opprettholde kulturlandskapet?

Anders Nordstad

14.01.2017 kl.17:27

Max Hermansen burde vite at lakseeksporten vår er nesten 100% basert på importerte råvarer (fiskeolje fra Peru og soya fra Brasil) så det er et ytterst dårlig argument. Dessverre.

Stein

14.01.2017 kl.17:39

Best uten norske bønder i Norge og danske bønder i Danmark osv, la oss produsere maten der den er absolutt billigst, det må vel være Kina Eller Taiwan nå....og de har jo selvfølgelig dyrevelverd høyt på agendaen....Ta en titt på oversikten over hvilket land som bruker minst antibiotika i verden. Det er nok best vi produserer ulv, den kan vi jo leve av?

Tunfisk made in Vietnam

14.01.2017 kl.19:06

Eldorado Tunfisk i boks er made in Vietnam.

http://nettbutikk.mat-levert.no/?PageID=295&ItemID=1474

Roald

14.01.2017 kl.19:54

Det er ikke flere bønder enn at alle kunne sendes til NAV sammen med landbruksstøtten, og vi ville fått råd til eldreomsorg! - Råvarer flyter Europa over av som er både billigere og bedre enn de norske, så den biten vil bare forbedre seg straks tollen forsvinner. Finn noe annet å regne på!

Stein

14.01.2017 kl.20:00

Det kommer selvfølgelig aldri til å komme en matkrise igjen!!!? Roald, du er korttenkt!

Hanne

14.01.2017 kl.21:11

Max H. I 2011 var det 49.400 årsverk og 36,7 mrd i omsetning i jordbruket. I foredlinga var det 38.600 sysselsatte og 132,1 mrd i omsetning. I engros var det 16.320 sysselsatte og 232 mrd omsetning. Ganske grei avkastning på 13 mrd i subsidier, med tanke på alle plussverdier Anders nevner. Forsvinner landbruket, forsvinner næringsmiddelindustrien. Som faktisk er den største arbeidsplassen på fastlandet.

Steinar Lothe

14.01.2017 kl.21:32

Det han skriver er at for turisme så må vi han dyr ute i marken så alt ikke gror igjen. Og det ser vi her på Vestlandet med færre bønder og fellesfjøs, ingen dyr på beite.

Dag

14.01.2017 kl.21:47

Enig med Fjodor i mye her.

"4) Bøndene sikrer bosetting i distriktene. De skaper levende bygder."

Det at folk lever å landsbygda , hvilken verdi har det ?

Opprinnelig bosatte folk der de kunne overleve, men tidene forandres.

Finnes det ikke livsgrunnlag lenger et sted, flytter folk. Det ser vi i hele verden.

Per Erik

14.01.2017 kl.21:50

Jordbruket sysselsatte ca. 45 000 årsverk i 2015. Det vil si at med denne utviklingen, vil det ta bare 13 år til det blir helt tomt for bønder.

Jan

14.01.2017 kl.22:45

Mye tull her. Bedre med store gårder enn små mtp økonomi. Med store gårder må man også ta vare på dyra sine, altså ikke bare klage sånn som sauebøndene gjør. Norsk mat er ikke noe annerledes enn svensk eller tysk mat

Bengt

14.01.2017 kl.23:03

Mange land i verden har for lite mat det blir flere heile tida så vi trenger all den maten som finnes her i Norge snart finnes det ikke nok mat att importere hit så bønderne må ha mulighet at produsere den maten som trengs her i Norge

Bjørn Rasmussen

14.01.2017 kl.23:30

Maten er ikke billig for dem med lav inntekt. Med høye boligpriser i tillegg, forsterkes fattigdommen hos dem på trygd og med en lav inntekt i husholdningen. De tvinges til å kjøpe usunne blandingsprodukter.

Erik

14.01.2017 kl.23:45

Punkt 2:

"Verdiskaping 200 milliarder" med 50000 arbeidsplasser.

Hvor kommer tallet 200 milliarder fra? Dette blir verdiskapning 4 millioner pr arbeidsplass. Om dette var riktig; hvorfor har vi da landbrukssubsidier

Torstein

15.01.2017 kl.00:27

En ting er sikkert, prisnivået settes ikke av lønnsnivået. Det er feil. Posten kan i prinsippet transportere mye mat dersom tollgrensene faller, ergo vil prisnivået fort balanseres mot andre land sine priser.

Håkon

15.01.2017 kl.00:45

For noe tull.

Rema legger ned masse arbeidsplasser ved å velge å ikke kjøpe norske produkter!

For det andre : om vi lar ulven overta får bønder mindre areal. Så enkelt er det.

Vi klarer oss fint med importert mat. Vi gjør det i dag. Halvparten av kornet vi bruker er importert i dag - i fredstid!

Det er bare å la ulven overta og legge ned landbruket. Da får vi billigere mat fra utlandet.

Trugg mat? ESA gikk akkurat til sak mot Norge pga dårlig merking og sporing. Vi tror vår mat er trygg pga vi alltid har hørt det og sett lykkelige kuer i reklamer. Ikke pga fakta!

Max

15.01.2017 kl.02:47

"Max Hermansen burde vite at lakseeksporten vår er nesten 100% basert på importerte råvarer (fiskeolje fra Peru og soya fra Brasil) så det er et ytterst dårlig argument. Dessverre."

Hva er det som er et dårlig argument? At vi eksporterer fisk for over 90 milliarder pr år? At vi tjener penger på fisken?

Max Hermansen

15.01.2017 kl.02:50

Stein 14.01.2017 kl.20:00

"Det kommer selvfølgelig aldri til å komme en matkrise igjen!!!? Roald, du er korttenkt!"

Du er vel klar over at Norge er netto storeksportør av mat? At vi eksporterer fisk for over 90 milliarder pr år? At om det helt usannsynlige skulle skje at all matimport og -eksport skulle stoppe opp, er det utlandet som taper mest på det?

Max Hermansen

15.01.2017 kl.02:54

Steinar Lothe 14.01.2017 kl.21:32

"Det han skriver er at for turisme så må vi han dyr ute i marken så alt ikke gror igjen. Og det ser vi her på Vestlandet med færre bønder og fellesfjøs, ingen dyr på beite."

Det som førte til at Norge ikke grodde igjen frem til ut på 1960-tallet, var at trærne ble hugget til ved. Det var hovedsakelig ikke dyr som sørget for at skogen ikke vokste, for så mange geiter har det aldri vært i Norge.

Max Hermansen

15.01.2017 kl.02:58

Bengt 14.01.2017 kl.23:03

"Mange land i verden har for lite mat det blir flere heile tida så vi trenger all den maten som finnes her i Norge snart finnes det ikke nok mat att importere hit så bønderne må ha mulighet at produsere den maten som trengs her i Norge"

Matproduksjonen i verden blir stadig mer effektiv, og har ikke problemer med å holde følge med befolkningsutviklingen.

Det som gjør at noen sulter, er at de ikke har penger til å kjøpe mat for. Hadde de hatt penger, ville det vært noen som hadde tatt i bruk arealer som nå ligger brakk, og produsert mat til dem.

Norge er netto storeksportør av mat. Det kalles fisk! Utlandet er altså mer avhengig av vår mat enn vi av utlandet.

Max Hermansen

15.01.2017 kl.03:01

Hanne; du kommer med en rekke tall som du mener er verdiskapningen i næringsmiddelindustrien. De tallene kan umulig stemme. Vet ikke hva som er kilden din, men er det mulig at du tar med alt av distribusjon og alle matvarebutikkenes omsetning?

Max Hermansen

15.01.2017 kl.03:09

Anders Norstad; din form for argumentasjon om norsk landbruk, fører dessverre ikke til at problemene i norsk landbruk kan diskuteres på en seriøs måte. Norsk landbruk slik det er i dag, er absolutt ikke lønnsomt; verken økonomisk eller i forhold til distrikts-Norge. Alle parametre peker feil vei.

Vi må gjøre noe annet enn det vi har gjort de siste ti-årene. Burde kunne lære mye av New Zealand som på 80-tallet la om hele landbrukssektoren fra et subsidiesluk til en meget lønnsom næring. Hva med å sette bonden fri her i Norge også? Slik at det kan bli nyskapning og utvikling i stedet for det motsatte.

Guggen

15.01.2017 kl.09:09

Flott Anders Nordstad. Mange av de som mener maten er for dyr her i Norge tenker overhodet ikke over hva det vil si å la matjorden gro igjen. De har overhodet ikke opplevd dårlige tider med knapphet på mat. Det ser man jo på en del:)Blir det knapphet på en vare går prisene til værs. Jordbruket representerer mange arbeidsplasser både direkte og indirekte. Mange av de som mener maten er for dyr blunker ikke av at deres egne varer er skyhøyt overpriset. Det har jo blitt en solid millnærgruppe i Norge etterhvert, og man blir ikke rik av å selge til spottpris, hverken arbeidskraft eller varer.

Svært få bønder blir rike av det de holder på med. Man kan nesten si de er idealister. Den yngre garde har overtatt i jordbruket, og driver svært rasjonelt og fornuftig, og driver en bransje med riktige priser og meget bra kvalitet. Prisene til forbruker skal ikke bøndene ha skylda for. Det får milliardærkjøpmennene- og damene ta på seg skylda for. Jeg ser jo av innlegg her at noe nok ikke følger godt med i timen når det gjelder jordbruk. Jordbruket har gjennomgått en enorm omstilling i en god del år nå. Det har gitt resultater. Men dessverre så tillates nedbygging av flotte jordbruksområder. Politikerene burde komme seg ut på jordene for å se at maten blir til av jord, og ikke av betong.

Per Lottrup

15.01.2017 kl.10:10

Å hevde det er gunstigere å ta olje opp i Nordsjøen end i Saudi Arabia faller på sin påstand. Det samme å hevde norsk landbruk er konkuranse dyktig med EU.

Vi skal være selvforsynt mest mulig og vi skal verne om norsk natur, men vi må også være troverdige.

Martin A. Engeset

15.01.2017 kl.10:51

Hallo Max

Eg er einig med deg i mykje, men akkurat når det gjeld bønder og forsyning, er det litt for lett for byfolk å vera enkle - kunnskapane deira er ofte litt overflatiske når det gjeld slikt.

Akkurat no kan ein seia at i og med fisk, har vi nok mat i landet. Men i ein langvarig krigssituasjon, vil produksjon av oppdrettsfisk falla drastisk pga. stopp i import av for. Kystfiskeflota vil møta problem frå skyteglade u-båtar, hurtigbåtar og fly, og havfiskeflota i direkte fare.

Eg er gamal nok til såvidt å hugsa slutten på krigen, og eg hugsar godt rasjoneringa i åra etter. Og den gongen var produksjonsareala både i inn- og utmark betydeleg større, og vi hadde berre vel halvparten så mange menneske å fø. Sjølv om landbruket no er meir intenst, er dette fakta ein ikkje bør oversjå.

I tillegg vert matimport vanskeleg td. under krig.

Det er så hjelpelaust populært å henta valrøyster frå kritikk av landbruket. Spesielt frå byfolk som vurderar mattilgongen ut frå butikkhyller, er det lett å skora poeng.

Men mat er sjølve livet, så grunnlaget for tilgong på mat også på sikt og i krisesituasjonar, bør ikkje vurderast for lettvindt eller kortsiktig. Det er neppe nødvendig å basera alle planar på worst case situasjonar, men det er ikkje forsvarleg heilt å gløyma at slike situasjonar skjer. I ei krisetid vil det ta 5-10 år å få full produksjon på all no skogkledd eller myrvåt mark, i alle fall om full nydyrking og grøfting må til. For populistisk førehandsvurdering kan i verste fall kosta mangesifra liv i ei langvarig krise - og særleg mange born, i og med dei har minst å stå imot med.

Landbruket må sjølvsagt vurderast. Men i og med mat er så viktig for alle, kan ein ikkje gjera det overflatisk eller heilt sjå bort frå sjølv worst case = krig og stengde hav, etc. Eller vidare framgong av terrorisme - t.d. kan utvia terrorisme med kortdistanserakettar frå land, greia å gjera kystområde for farlege for skip og matimport/fiske. Ironi: Ei bok - Koranen - så full av faktafeil, andre feil, sjølvmotseiingar, etc. (over utrulege 2400 - www.1000mistakes.com) at den ikkje kjem frå nokon gud, kan greia dette med berre litt meir avansert utstyr. Om nokre år?

For ordens skuld: Eg er ikkje bonde, men bur så landleg at eg ser kva som skjer med landbruket - og på Vestlandet, så vi får litt oversyn over fisk og.

Stian

15.01.2017 kl.11:30

"Til en pris som gjør at vi nordmenn bare må jobbe et par timer for å spise i en uke."

..... Kan du definere "vi nordmenn" ?

rana

15.01.2017 kl.14:21

Flott innlegg om bøndene send det videre til regjeringen

Anders

15.01.2017 kl.15:21

Fascinerende lesning og en indikasjon på at samfunnsøkonomiske betraktninger ikke er for hvem som helst.

En næring som trenger både å bli beskyttet fra utenlandsk konkurranse og trenger store direkte overføringer på statsbudsjettet har i utgangspunktet ikke de beste odds med seg for å bli vurdert som samfunnsøkonomisk lønnsom. Ei heller at verdien av sluttproduktet som produseres gjennomgående er lavere enn verdien på innsatsfaktorene som går inn i produksjonen.

Norge er ikke en isolert øy som lager alt vi trenger. Vi importerer det aller meste, fra biler, medisiner, telefoner, våpen til også mat og hvete. Det gir derfor ikke mening i å snakke om at vi bruker kun 2 timeverk per uke for å kjøpe maten vår, når vi kunne brukt 1.

Hvis målet med landbrukspolitikken er å produsere mest mulig mat i Norge burde subsidene vært innrettet annerledes. Små bruk burde ikke blitt prioritert.

Hvis målet er spredd bosetning hadde det vært mye mer effektivt å betale folk for å ta vare på kulturlandskap og annet i stedet for å "ødlegge" hele matmarkedet til ugunst for alle som ikke har en fot i matproduksjonen.

Den måten det drives på nå seigpiner bøndene. Det lønner seg lite å være lønnsom. Forbrukerne kommer også dårlig ut og vi får i det hele tatt fint lite ut av de direkte og indirekte subsidiene bortsett fra at vi holder i live produksjon som verken er bedriftsøkonomisk eller samfunnsøkonomisk lønnsom. Skjønn det den som kan......

Jan Lund

15.01.2017 kl.18:44

Blir så lei at dette skittpratet om og mot bønder. Tror de fleste arbeidsoppgaver her til lands kan utføres billiger i de fleste østblokk land. Så hva skall vi gjøre her på berget da vist alt skal kjøpes der det er billigst ?

Toralf

15.01.2017 kl.20:01

Oslo by er jo ikke akkurat lønnsom heller, halve landet bor jo i norges største utgiftspost som ruller seg i pengene resten av landet produserer. Konklusjon, la oss gi bort Oslo til sverige så kansje vi endelig kan få bygget opp landet omsider med ordentlig infrastruktur og ruste oss for fremtiden istedet for at Oslo skal svi bort alt på seg selv med ørten tusen forskjellige kulturtilbud og 14 felts motorveier så bloggerne deres kan få en mest mulig smertefri tur til kafeen.

Norge minner mest om Hunger Games der Oslo er "The Capitol" og resten av landet er distriktene rundt som produserer alt The Capitol trenger.

Rogern

15.01.2017 kl.21:18

Gå inn på YouTube, søk på "svt antibiotika i mat".

Nå vil du kanskje betale et par kroner ekstra i forhold til å kjøpe tysk, spansk, amerikansk osv.

Tror det er greit at vi har kontroll på maten vår her.

Leif Arne Stople

15.01.2017 kl.23:37

Hvorfor skal vi betale høy norsk pris for norsk mat når ikke landbruket vil betale norsk pris for norsk arbeidskraft men satser på billig importert utenlandsk arbeidskraft isteden?

Leif Arne

15.01.2017 kl.23:54

Dersom vi skal betale høy norsk pris for norsk mat,burde landbruket være villig til å betale norsk pris for norsk arbeidskraft istedenfor å bruke billige utlendinger.

Jone Bjørheim

16.01.2017 kl.10:06

Marxist-leninistisk oppgulp og svada fra Anders Nordstad her. At bøndene leverer produkter som det er behov for er jo ingen gyldig grunn til å subsidiere dem.

Robin

18.01.2017 kl.07:28

Ingen som nevner hvorfor bøndene må ha tilskudd for å overleve. Hvor havner pengene vi gir for maten vi spiser? Til bonden? Til de som bearbeider maten? Til butikken som selger maten? Eller til de som sitter på aksjene til de store kjedene.

Arne

18.01.2017 kl.11:05

Med så mange sårande kommentarar og påstandar om oss bønder, så burde eg kanskje ikkje brukt tid på å lese anna enn hovudinnlegget, for det var både forstandig og oppbyggjeleg. Det har vore nemnt i ein kommentar at mange bønder held fram fordi dei er idealistar, og det kan eg skrive under på. Eg sa opp ei godt betalt stilling og flytte heim med familien for å overta heimebruket for 37 år sidan, fullt klar over at eg ville gå ned til det halve i løn. Men eg har aldri angra. Det er meiningsfullt å skaffe samfunnet både mat, ull og tømmer. Stundom tenkjer og seier eg at landet vårt no treng ei skikkeleg krise, slik at folk får ein vekkjar til å tenkje på samanhengane.

Skriv en ny kommentar

hits