For lite ulv?

Ved utgangen av 2016 lå det ifølge markedsregulator Nortura - som skal sørge for balanse mellom tilbud og etterspørsel på kjøttmarkedet i Norge - nesten 3,000 tonn sau- og lammekjøtt på lager. Litt avhengig av faktisk slaktevekt er dette et sted mellom 100,000 og 150,000 dyr. Tilfeldigvis like mange dyr som ikke kommer tilbake fra sommerbeite, altså.

Samtidig viser tall fra Miljødirektoratet at de dokumenterte angrepene på sau og lam var svært få innenfor ulvesonen. Kun sju sauer ble angrepet, ifølge direktoratets tall for 2016.

Har vi for lite ulv, altså?

Uansett kan vi fastslå at vi har for mye sau og lam i Norge. Samtidig mener landbruksministeren at norske bønder må produsere mer. Og vil øke investeringsstøtten til å bygge flere sauefjøs. I 2016 fikk 83 nye prosjekter midler fra mat- og landbruksdepartementet. Sånn at vi kan produsere enda mer kjøtt - på en kostnadseffektiv måte.

Det hele er virkelig helt genialt! Å produsere enda mer av noe vi allerede har for mye av, altså!

Det hører med til historien at norske sauebønder har innsett at overproduksjonen er en utfordring. De har derfor akseptert en betydelig prisnedgang på kjøttet de leverer. Denne prisnedgangen blir derimot ikke videreført til oss forbrukere - butikkprisen på sÆu- og lammekjøtt er fortsatt den samme.

5 kommentarer

13.01.2017 kl.12:39

Samtidig viser tall fra Miljødirektoratet at de dokumenterte angrepene på sau og lam var svært få innenfor ulvesonen. Kun sju sauer ble angrepet, ifølge direktoratets tall for 2016, skriver Nordstad.

Men da glemmer Dir. behendig å nene alle de som ble drept av ulv fra ulvesonen UTAFOR ulvesonen.

Besynderlig, ikke sant? Var det ikke 560 bare i Rendalen?

Brumle

13.01.2017 kl.12:52

Besynderlig? Nei, egentlig ikke. 560 i Rendalen utgjør 5.6 promille i forhold til hva som ligger usolgt på lager, mens store deler av den tredje verden sulter. Også hisser noen få seg opp over at ulven metter sin mage? DET er besynderlig! Åja, naturen er brutal, og kan være mye mer brutal enn det at en ulv halvspiser en sau. Se hvor brutal naturen er i den tredje verden der avlingene tørker bort med sultkatastrofe som resultat.

Bønna Roffe

13.01.2017 kl.14:28

Asså, du skriver sÆu i det siste avsnittet, men det kan'ke værra rektig. På skikkelig øschlandsk heter 'e SÆVV. Sæu blir altfor mye kommpromiss. Er'e et slags forsøk på samnorsk, detta?

Anders Nordstad

13.01.2017 kl.14:54

Enig at det burde vært sævv, Bønna - den store Æen skulle liksom fremheve at dagligvarehandelen (RÆMA) ikke bidrar no' sÆrlig.

Ola Uteligger

13.01.2017 kl.14:55

...Æ har 4 fine lænestola....og en gammel parasoll mot sola, bæste tomta i by´n...."du e heldig du Ola"....Royal Garden ligg på motsatt side og skjerme for slakteriet...og sola...og lænsmann...og ræsten tå jorda....

Skriv en ny kommentar

hits