Om kloke folk og de greiene der

"Et viktig grunnlag for å øke matproduksjonen i Norge er å styrke konkurransekraften. Økt produktivitet og bedre effektivitet gjør oss bedre rustet i kampen mot økt konkurranse fra internasjonal handel", skriver landbruksminister Jon Georg Dale i Stavanger Aftenblad.

Det kan enten virke som den norske landbruksministeren tror at norske bønder ikke er rasjonelle folk. At norske bønder ikke forsøker å maksimere utbytte med minimal bruk av ressurser. At hans oppgave som landbruksminister er å bedrive voksenopplæring om banale økonomiske prinsipper. Ja, det kan virke som han tror at norske bønder ikke forstår slike enkle økonomiske sammenhenger. Og da tar han feil. Grundig feil. Da undervurderer han norske bønder. Ja, han fornærmer dem.

Eller så tror han virkelig at norsk matproduksjon skal og kan bli like effektiv som i de landene som utsetter oss for økt konkurranse gjennom internasjonal handel. Dette er i så fall både naivt og dumt. Og ødeleggende for den verdiskapingen norsk landbruk kan oppnå.

Jeg arbeider for tiden for en middels stor tysk landbruksvirksomhet. Et kooperativ. Vi kjøper inn korn fra tyske kornbønder som vi delvis bruker til egen kraftfôrproduksjon og delvis selger videre til tysk næringsmiddelindustri eller eksporterer. Hvert år håndterer vi et volum tilsvarende 10 norske kornavlinger og produserer alene 5 ganger så mye kraftfôr som det produseres i hele Norge. Og vi er ikke den største aktøren i Tyskland en gang!

Dette er altså konkurransen den norske landbruksministeren mener norske bønder skal ta opp kampen mot.

Det er både fånyttes og meningsløst. Og fordummende - ikke minst!

Visst kan vi ta opp kampen mot internasjonal handel, men da må vi bruke de konkurransefortrinnene vi har. Og ikke de vi ikke har.

Og det at norske bønder ikke er rasjonelle og kloke folk, trenger ikke landbruksministeren å lure på. For det er de. Punktum.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits