Det viktigste

Hvilken råvare er den viktigste her i verden?

Olje? Gull? Gass? Jernmalm? Aluminium? Kobolt?

Riktig svar er: ingen av delene.

For korn er den viktigste råvaren som finnes! Korn er grunnlaget for all mat. Verken mer eller mindre.

Og mat er viktig! Det tror jeg vi alle kan være enige om.

Ikke bare fordi vi blir gode og mette av den. Men fordi mat skaper stabilitet. Fordi sult får fram det verste i oss mennesker. Det nest verste. For å være presis. Etter religion.

Det å produsere mat er altså viktig.

Dette har alle nasjoner i verden innsett. Unntatt Japan, egentlig. Som stoler på USA. Og Norge. Som stoler på oljen.

Alle andre nasjoner har innsett at mat er et nasjonalt anliggende.

Sikker tilgang på sunn og næringsrik mat er et offentlig gode. På lik linje med rent vann og et velfungerende helsevesen. Og et par andre ting. Som trådløst internett. Og tog som ikke går. Når de burde ha gått.

Landbruket subsidieres derfor i alle land. Også i Norge. Bruken av virkemidler er ulik, men ingen land våger å stole på at andre land stiller opp og byr på sitt eventuelle overskudd av mat. Hvis og når det blir krise.

I Norge produserer vi 35 prosent av den maten vi trenger.

Og fiske-argumentet holder ikke. Det er bare tøv. Oppdrettslaks produseres nemlig for eksport og fôres 100% på importerte råvarer. På fiskeolje fra Peru, soya fra Brasil og hvete fra Tyskland og Kazakhstan!

Nå er det selvsagt ikke alt vi skal dyrke i Norge. Pasjonsfrukt, for eksempel.

Men basismatvarer som korn, kjøtt og melk bør og må vi dyrke og produsere selv. Basert på norske ressurser.

Det gjør vi ikke.

Vi dyrker omtrent halvparten av kornet vi trenger. Og kjøttproduksjonen vår er fullstendig avhengig av import av råvarer som soya fra Brasil.

Vi er med andre ord sårbare.

Mer sårbare enn mange tror. Enn mange liker å tro.

Og dette må norske myndigheter ta inn over seg. Og gjøre noe med.

Før neste krise kommer. For den kommer. Det er ikke noe å tenke på en gang.

Foto: regjeringen.no

2 kommentarer

Lars Arne Høgetveit

10.01.2017 kl.22:14

I urlen dokumenteres oppdretts- laksens importete matfat.

Lars Arne Høgetveit

10.01.2017 kl.22:16

Her er linken:

http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2015/Statsministerens_laks_er_importert-07.04.2015.htm

Skriv en ny kommentar

hits