Den helvetes landbrukspolitikken!

Hvorfor er alt så dyrt i Norge? Vårt daglige brød for eksempel. Som koster 40 spenn. I lavprisbutikken.

"Det er på grunn av den helvetes landbrukspolitikken", sier noen. Ja, økonomer også. Faktisk.

Som vi alle vet består et brød av korn. Hovedsakelig. Den norske bonden får 3 kroner per kilo for kornet sitt. For å lage et brød trenger man en halv. Kilo, altså. Så hvorfor koster brødet over 25 ganger så mye? Er det vannet som er så sjukt dyrt?

Løsningen på dette problemet er i følge noen - deriblant regjeringen vår - å produsere mer. I større enheter. Og derigjennom få ned enhetskostnadene.

La gå - si at vi slo sammen alle norske kornprodusenter til én, slik at denne ene ble på størrelse med en middels stor amerikansk kornprodusent. Hva ville prisen på korn vært da. Jo, den hadde ligget på 2 kroner (verdensmarkedspris) og hovedingrediensen i det norske brødet hadde kostet én krone. Istedenfor én og en halv. Og hvor mye hadde brødet kostet da? Jo - helt riktig: 40 kroner!

Det er ikke mer komplisert enn som så.

Dette burde alle forstå. Ja, selv økonomene!

Foto: matportalen.no

5 kommentarer

06.01.2017 kl.14:47

Så med andre ord hadde bonden ikke fått noe som helst for våren så hadde brødet kostet 38 kroner.

Erik Haugseggen

06.01.2017 kl.15:05

Trenger ikke og ha noen økonomiutdannelse for og se hvorfor vi må betale så mye for matvarene,har heller ingen ting med landsbrukspolitikk og gjøre.Det er noen få som eier varekjedene som bestemmer prisen ut til kunden,enkelt og greit for liten konkuranse blant disse

Skvatt

06.01.2017 kl.15:32

Orsak, men det er ikkje salsprisen på varane deira som bøndene tener åt livet sitt upphald frå, det er istaden subsidiane som gjev dei livsgrunnlaget, noko som provar at dei lyt vêre meir monalege. Og maten i verdas beste land er slett ikkje dyr i det heile hell', sann, tvert um er han den billegaste maten i verda, av di ikkje nokon nyttar ein mindre del or løna si på mat enn me gjer. Difor lyt han godt verte dyrare, av di me lyt tenkja på borna i detta Afrika au. Jau!

Jørn Standal

06.01.2017 kl.15:57

Det hadde vært et mye mer interessant innlegg om man kunne presentere verdikjeden m de ulike aktørene og prisøkningen fra bonde til forbruker. Jobb for deg det Anders...

Tor

06.01.2017 kl.21:02

Det er vel ikke så mange som skylder på landbrukspolitikken når det gjelder dyrt brød, hvor råvarene er en liten del av innsatsfaktorene. Men se på prisene på kjøtt, melk, ost og andre landbruksvarer med mindre foredling så kan man skylde på landbruket i stor grad. Og ikke glem at for å få til en god konkurranse i matvaremarkedet og få ned profitten til dagligvarekjedene og leverandørene trenger vi utenlandske aktører. Enten tilstede i markedet eller som en trussel om etablering.

Skriv en ny kommentar

hits