God jul

Det finnes to måter å konkurrere på. Bare to. Den ene måten er å være billigst. Gitt at de som skal kjøpe produktene oppfatter produktene de skal kjøpe til den prisen som likeverdige. Da er det pris som gjelder. Det sier seg selv i grunnen.

Den andre måten å konkurrere på er å være annerledes. Å være noe annet enn alle andre. Da er ikke det ikke prisen alene som avgjør hvem som vinner konkurransen. Da er det noe annet.

Regjeringen sier at de vil ha et konkurransedyktig landbruk i Norge. Konkurransedyktig på pris. Og kostnader. De mener at hvis vi endrer norsk landbruk sånn at norsk landbruk likner på alt annet landbruk vil et høyere volum gi lavere pris - og at norsk landbruk derigjennom blir konkurransedyktig.

Dette er ikke bare dumt. Det er idioti. Satt i system. Og det verste er at mange bønder selv er med på galskapen. De tror at en kunstig lav kraftfôrpris gir lavere kostnader og bedre bunnlinje - når alt det gjør er å redusere verdien på det arbeidet bonden gjør og verdien på det ressursgrunnlaget bonden har tilgang på.

I tillegg ender det opp med at bøndene gir bort "effektiviseringsgevinsten" til dagligvarehandelen. Som muligens gir noe av den videre til forbrukerne. Hvis de gidder. Hvilket de neppe gjør.

Det norsk landbruk burde gjøre er å tviholde på og forsterke sin egenart. Norsk landbruk burde satse alt på å være annerledes. Det vil skape verdier. Både for bøndene selv og for landet vårt som helhet.

God jul!

Foto: vingelen.com

Ã?n kommentar

Dag Hauffen

01.01.2017 kl.21:21

Takk. God jul og god nytt år til deg.

Gå inn på www.verdisamvirke.no Se på Hva vil verdisamvirke, og Ideen verdiamvirke. Det dreier seg om annerledes jrdbruk.

Hilsen Dag Hauffen

Skriv en ny kommentar

hits