Om ku-promp og de greiene der

"Kua promper for mye" sier politikerne våre og rynker på nesen. Foraktelig.

Men når det gjelder å brenne ned skog og omdanne arealer tilsvarende størrelsen på hele Norges jordbruksareal til dyrket mark - i Europa, Asia eller Sør-Amerika - for å produsere biodrivstoff, blir de helt ville. Og kjemper som løver for å blande inn så mye biodrivstoff som bare mulig. Bare for å vise hvor sinnsykt miljøbevisste de er. Forstå det den som kan. Og vil.

Og når man kritiserer denne blinde troen på biodrivstoff, blir man fortalt at den er grønn. Så grønn. Og bidrar til det grønne skiftet. Den er nøytral for miljøet, altså. Fordi den bare benytter seg av karbon som allerede er i kretsløp. I motsetning til de gamle planterestene vi fyller på tanken i dag. De kaller det kretsløpskarbon og roper halleluja!

Og hva med kua? Når den benytter seg av organisk materiale, som vi mennesker ikke kan nyttiggjøre oss, til å produsere melk, kjøtt og metangass. Er ikke dette kretsløpskarbon? Prompen er fersk for å si det sånn!

Saken er at jo mer raps vi i Europa bruker for å produsere biodrivstoff, jo mer må det produseres av andre vegetabilske oljer. For vi er jo ikke villige til å slutte å spise det vi vil spise, bare fordi vi har puttet det på tanken. Alt. De to andre kildene til vegetabilsk olje vi har i verden er palmeolje og soyaolje. Når vi nå ønsker å redusere bruken av palmeolje er det bare soya igjen. Og for å produsere én liter vegetabilsk olje av soya kreves det et landareal som er 8-9 ganger så stort som andre vegetabilske oljer legger beslag på. I tillegg til all den kunstgjødselen som må til. Og all den regnskogen som må vike.

Det grønne karbonet er keiserens nye klær. Igjen.

Foto: www.forskning.no

5 kommentarer

skeptiker

21.12.2016 kl.13:43

Det er konsensus blant forskere om at mer CO2 i atmosfæren, alt annet like, gir en grønnere klode, satelitt-bilder bekrefter også dette. Dette fordi CO2 er "mat" for plantene. Dette blir kanskje lettere for en del å skjønne når CO2 innholdet i et drivhus er 3 ganger det vi har naturlig utendørs. Ørkenen i Sahara har faktisk mistet 300,000 km2 til vegetasjon de siste årene. Metan (fra kumpromp) i atmosfæren har heller ikke økt de siste 15 årene, så dette er kun propaganda

jasså du

21.12.2016 kl.14:06

Ikke prøv deg. Trine Skei Grandis er ekspertisen på dette området og du er nok bare enda "klimafornekter"

bratwurst

21.12.2016 kl.15:22

Kua pøser ut enorme mengder metan gjennom raping, ikke promp. Dette bør snarest programfestes av alle seriøse partier, sammen med det kontroversielle standpunkt at vann renner nedover. De mer progressivt anlagte kan jo foreslå at jorda er rund, noe egypterne hevdet å ha regnet ut for bare litt over fire tusen år siden.

Kjemiker

21.12.2016 kl.18:11

CO2 måles i ppm.( parts pr. million) CO2 mengden er ca 0.4 promille for tiden. Tror du at en så ekstremt lav mengde betyr noe særlig for temperatur og klima? Hva skal vi si om Metan? Metan-mengden måles i ppb.(parts pr. billion), altså i størrelseorden ca 0.0004 promille!!!!!!!! Man må være politiker e. l. for å gå på Metanbløffen.

strike

22.12.2016 kl.07:26

Så hvordan stopper vi disse "trollene" på stortinget ved å påpeke at "keiseren ikke har klær på seg"?

Det bør jo nå være klart og tydelig at denne klimapolitikken kun er igangsatt av den politiske eliten for å pålegge oss vanlige borgere større skatter og avgifter..

Er det ikke ihht norsk lov straffbart å utføre svindel mot landets borgere ved å få dem til å betale for noe som kun er basert på løgn og propaganda?

Bør ikke disse svindlerne måtte stå til rette for å gjennomføre tidenes største bedrag mot befolkningen??

Skriv en ny kommentar

hits