Kunnskapsløst vås

La oss kikke litt ut over våre egne grenser. For en gangs skyld. La oss kikke på vår nærmeste nabo - på EU.

EUs landbrukspolitikk består i dag av tre deler: markedsstøtte, inntektsstøtte og utviklingen av landdistriktene i EU, og er et av få områder hvor en felles politikk primært finansieres av EU. Landbrukspolitikken utgjør i dag rundt 40 prosent av EUs budsjett.

Også målt i forhold til verdiskapningen i landene, er jordbruket en mindre post på budsjettet i Norge enn i EU.

Og hvorfor gjør EU dette? Fordi de ikke har andre ting å bruke pengene sine på? Neppe. Det er fordi de ser at det har en verdi. Ikke bare for å sørge for mat til egen befolkning - som har en stor verdi i seg selv - men også fordi de ser at landbruk er en viktig næring. Også for andre industrier. Som næringsmiddelindustrien for eksempel. Og turistnæringen. Og EU beskytter i likhet med Norge landbruket sitt. Med toll og subsidier - mot landbruksproduksjon i land som driver en annen form for landbruk. Det er helt logisk. Innlysende.

Og i hvilken retning ønsker EU nå å gå videre? Jo, EU ønsker nå å øke rekrutteringen til landbrukssektoren ved å gi mer støtte til unge bønder og mindre gårdsbruk, øke midlene til forskning, innovasjon og kunnskapsformidling, legge til rette for et mer miljøvennlig landbruk og utvikling av distrikter preget av fraflytting.

Og hvilken vei går vi? I steinrøysa vår?

Jo - regjeringen forsøker å fjerne egenarten og det særegne med norsk landbruk, sånn at det vi sitter igjen med er noe som ikke skiller seg fra landbruksproduksjon i andre land. Bare til en vesentlig høyere kostnad.

Det er nemlig bare åndsfjernt politikerpreik å hevde at større enheter, mer importert kraftfôr og mer industrialisering av landbruket vil gi billigere mat i Norge. Det er kunnskapsløst vås.

Vi bør heller bygge opp under og forsterke egenarten ved norsk landbruk. Slik som EU gjør. Fordi det har en verdi. På både kort og lang sikt. For oss alle.

Regjeringen forsøker å gjøre norsk landbruk verdiløst. Og det er - mildt sagt - veldig lite klokt.

Foto: images.google.de

Ã?n kommentar

vargveum

14.12.2016 kl.18:04

Jeg mener at denne skribenten her ikke begrunner noe av det han skriver, bare strør om seg med store ord. Lite solid mener jeg.

Skriv en ny kommentar

hits