Unikt

Norsk landbruk har noen unike kvaliteter.

Landbruket i Norge er småskala - uansett hvem vi sammenligner oss med. Det er preget av familiebruk med små og svært oversiktlige dyrebesetninger - som reduserer sykdomspresset. Det gir friske dyr. Dyrene får være ute - når været tillater det. Ja - dyrene har krav på dette, faktisk.

Bruken av antibiotika er den laveste i verden - og antibiotika brukes bare ved sykdom og ikke preventivt gjennom fôret dyrene spiser. I et land som Tyskland brukes det for eksempel over 50 ganger så mye antibiotika i landbruket som i Norge.

Norsk svineproduksjon er fri for den antibiotikaresistente bakterien MRSA.

Norsk landbruk bruker ikke genetisk modifiserte råvarer i kraftfôrproduksjonen - der dette er mulig å garantere.

Salmonella finnes heller ikke i norske landbruksprodukter.

I tillegg bidrar selvsagt norsk landbruk til at Norge ser ut sånn vi ønsker at Norge skal se ut. Og sånn alle som besøker landet vårt vil at det skal se ut.

Norsk landbruk er ganske unikt. Rett og slett. Mer på tross av enn på grunn av den politikken regjeringen nå fører. Der man ønsker større volum gjennom stordrift og høyere effektivitet i produksjonen.

Vi har altså noe som er unikt - og politikerne prøver nå å gjøre norsk landbruk til noe som ikke er unikt. Lenger. Til noe som er til forveksling likt alt annet landbruk i verden. De ønsker å ta vekk det spesielle og erstatte det med noe annet. Noe som skal gjøre norsk landbruk like kostnadseffektivt som annet landbruk. Noe som i seg selv er fånyttes. I et høykostland som Norge.

Norsk landbruk ER kvalitet. Mens norske politikere vil heller ha volum. Volum det ikke er behov for.

Dette kan umulig være lurt. Det kan bare være dumt. Ja, fullstendig idiotisk. Faktisk.

Foto: Kjell A. Berg

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits