Svinedyrt

Norsk matindustri er viktig. For oss nordmenn. Den gir oss mat. Ikke minst. Ganske så god, sunn, næringsrik, kortreist og trygg mat. I en uoversiktlig og uforutsigbar verden.

Norsk matindustri er den største industrien vi har. Når vi holder olje- og oljerelatert industri utenfor. Den skaper verdier for 200 milliarder kroner. Omtrent. Hvert år. Og gir jobb til minst 50,000 av oss. Hvert år. I over 2,000 bedrifter. Av ulike størrelser. Spredt over hele landet. Norsk matindustri gir oss vårt daglige brød. Og noe å ha på, til og ved siden av det brødet.

Norsk matindustri gjør om norske landbruksråvarer til mat som vi nordmenn liker. For det meste.

Og uten norsk matindustri ville det ikke være noen vits å ha bønder i Norge. Og uten våre 40,000 norske bønder ville det ikke være noen norsk matindustri. En mer klassisk 'Catch-22' finnes ikke!

"Men hvorfor kan vi ikke bare importere maten?", er det noen som sier. Som mener norsk mat er for dyr. Eller for dårlig. Selv om de vet bedre. Eller burde visst bedre. Hvis de hadde tenkt seg om.

Jo da, klart vi kan. Penger har vi nok av.

Men hvis vi erstatter bruken av norske råvarer og produkter med import, har vi ikke lenger norsk matindustri. Og ingen norske bønder. For å si det sånn.

Og Norge ville ikke lenger se ut sånn som vi vil at Norge skal se ut. Blant annet.

Den billige maten hadde kostet oss dyrt. Svinedyrt.

Foto: Vingelsgaard

6 kommentarer

Skvatt

08.12.2016 kl.15:20

Jau, sjølvsagd er norsk matindustri den styrste i landet, men det tyder ikkje at han ikkje kan verte enno større. Kvisleisen kan me lukkast med det, spyr du kanskje? Jau, med meir subsidiar, høgare tollmurar og forbod mot privatimport or alle matvarar og all slag drykk, lyt me skapa ein større marknad for norske landbruksvarar enn nokon gong føre. Samstundes lyt det vêre forhufselegt viktegt at all norsk matproduksjon skal gjenga gjennom sjølvaste Landbrukssamvirke. Slik lyt det vêre av di me ikkje treng noko meir enn Gilde, Prior, Bama og dei monalege verdsklasseprodukta som dei byr oss. Desse lyt berre vêre gode nok for alle. Dei som ynskjer seg noko meir er berre ofslege matsnobbar i alle høve, og slikt noko lyt me ikkje taka omsyn til. Me et diverre altfor ymse mat i Noreg i dag, og lyt difor gjenga attende åt det gode trygge 50-talet då alle åt det same. Det er mest lika illt som med alle dei ikkje naudsynte fjernsynskanalane me hev, me treng ikkje dei hell', sann, og lyt istaden gjenga attende åt det gode trygge 70-talet då alle såg på det same, gjedna Fjernsynsteateret. Me ville vore mykje lukkelegare som samfunn då. Jau!

08.12.2016 kl.17:23

Det e rbare et ite problem med innlegget og det er, maten i Norge er jo for dyr, det finnes mange hundre tusen personer i Norge, som ikke har råd til melk engang til hvert brødmåltid, og hva skal vi egentlig med 40 000 bønder? 40 000 mennesker som blir subsidiert i hue og ræva...er det rart maten er dyr,.

Det finnes ca 5 mennesker i Norge som nyter godt av høye matvarepriser, og det er de som eier kjedene, ingen andre tjener på det.

Anders Nordstad

08.12.2016 kl.17:42

Det er riktig at norske bønder mottar subsidier for å produsere maten vår - på lik linje med bønder i EU, USA og Kina - bare for å nevne noen få. For mat er politikk og det skulle bare mangle. Men subsidiene norske bønder får bidrar til reduserte kostnader. Ikke økte. Og uansett er det lønnsnivået som bestemmer prisen på mat. I forhold til inntekt har vi de laveste matvareprisene i Europa og bruker bare 11,7% av inntekten vår på å dekke dette behovet.

08.12.2016 kl.18:01

Dette argumentet her g uansett er det lønnsnivået som bestemmer prisen på mat. I forhold til inntekt har vi de laveste matvareprisene i Europa og bruker bare 11,7% av inntekten vår på å dekke dette behovet."

Det er jo helt feil, det har jo gått ut på dato, det er et argument som gikk ut på dato for mange år siden, matprisene i Norge, er jo satt etter lønnsnivået til en oljearbeider, hva med alle de hundre tusen menneskene i Norge som ikke har råd til melk til brød engang? skal du bruke det argumentet til de også? Faktum er, at støtt når jeg er i butikken så kommer jeg over mennesker, eldre mennesker, som står og tisker og hvisker om at den servelaten er det flere servelater i en den andre pakken der, og dette står de og hvisker om fordi det er så flaut for de, og når de legger merke til at noen hører de, så blir de så skamfulle.....Det er så flaut for de, at de ikke kan unne seg en pakke servelat uten å telle antall skiver, sånn er Norge, velferdsstaten.

Folk må komme seg ut av boblen sin, jeg har en følelse av at mange mennesker, tror verden er sånn som de har det, naboen har det, og folk på jobben har det, De vet faktisk ikke, at utenfor den verden der, så finnes det mange andre verdener som ikke er som naboen din sin da...Jeg mener det finnes over en million overfattige mennesker i Norge, 25% av Norges befolkning, lever i fattigdom i Norge, alt fra minstepensjonisten til den trygda, til innvandreren, til lavtlønnede,.

Her for noen dager siden var jeg på kiwi, billig brød hadde de, så sier jeg til hun bak kassen, bra med billig brød, fint å fryse, pleier du å fryse brød eller? Helt sjokkert ble hun bak kassa, og sa: ja jeg gjør det, må det, pleier å kappe det opp da, så jeg kan ta ut en og en skive, og dette var så vidt hun turte si.

Ikke kom her, med at maten i Norge er billig for hadde den vært det, hadde ikke så mange klagd på at den er dyr.....

08.12.2016 kl.18:05

Se på det her, i Norge,er maten 86% dyrere en alle andre land i EU, 86% faktisk, ikke kom med at maten er billig, den er så dyr den.

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/norge-har-europas-hoeyeste-matvarepriser

Og de tallene du bruker om 11.7% av inntekt går til mat, det er jo snart 4 år gamle tall, er det propaganda den bloggen her eller?

http://www.bondelaget.no/fakta-om-landbruket/riktige-og-viktige-tall-om-prisen-pa-mat-i-norge-article73980-3243.html

Anders Nordstad

08.12.2016 kl.18:11

Tja - jeg bor for tiden i Tyskland og arbeider for en stor tysk landbruksvirksomhet. Jeg møter også på mennesker i butikken som synes maten i Tyskland er fryktelig dyr. Fordi de ikke har råd til å kjøpe det de har lyst på. Ja, noen klager over ølprisene til og med. Selv om en boks med øl koster 5 kroner.

Skriv en ny kommentar

hits