Oslo-Madrid

Avstanden mellom Oslo og Madrid er 3,000 kilometer. Omtrent. Litt avhengig av hvilken vei du velger.

For en melkebonde jeg kjenner er dette avstanden han må tilbakelegge hver sommer i traktoren sin for å skaffe nok mat til de 40 kyrne sine. Sånn at de overlever. Og klarer å produsere nok melk til å fylle melkekvoten på 260,000 liter. 3,000 kilometer for å hente gress, altså.

Og Øystein er ikke alene. I vårt svært langstrakte og usedvanlig karrige land. Der bare 3% av landarealet kan kalles dyrkbar mark. Når man legger godviljen til. Og hvis været er bra. Som det hender at det er. En sjelden gang.

Og nå vil landbruksministeren at Øystein skal drive større. At han skal ha flere kyr. I et større fjøs. Og produsere mer melk. Øystein må skaffe mer gress, altså. Problemet er bare at det ikke finnes. Med mindre Øystein setter seg i traktoren sin og kjører enda lengre enn til Madrid. Mye lengre.

Så hvis politikerne våre mener at de vil ha landbruk i hele landet må de gjøre noe annet. Noe helt annet enn de gjør i dag. I dag gir de mest støtte til de som er store. Fra før. For at de skal produsere mer med lavere arbeidsinnsats. Med høyere produktivitet, altså. Mens de som er små blir borte. Sakte men sikkert. Fordi det ikke er mer gress. Igjen. I nærheten. Der de bor.

Og det er først når de er borte at man skjønner hva de betydde. Før. For bosettingen. For kulturlandskapet. For det lokale næringslivet. For kulturlivet. Og for landet vårt. Som blir fattigere og fattigere for hvert slikt gårdsbruk som legges ned. Dessverre.

Bilde: vingelen.com

7 kommentarer

Skvatt

07.12.2016 kl.11:03

Jau, her sjår me kvisleisen den ofslege blåblå regjeringa ynskjer å avvikla all gardsdrift i landet, og kvifor me treng Senterpartiet i regjering heile tida, jau, i samtlege regjeringar. Me treng nemlegen fleire bønder, ikkje færre, og einaste viset å lukkast med det er gjennom høge tollmurar og enno høgare subsidiar. Og berre Senterpartiet kan få gjennomslag for det, sann. Jau!

Kris

07.12.2016 kl.14:56

Poenget her er vel ikke at det skal bli flere, men at man vel gjør klokt i både ift regional og global tenkning å skape rammer som gjør at de vi har kan fortsette uten å lage et driftsapparat langt utenfor det driftsgrunnlag den enkelte gård besitter?(Tenker da klima/miljø og bosetting/ringvirkninger av jordbruk) stadig større enheter (ikke bare i jordbruket) er det eneste "riktige" med dagens syn på fremtiden, så vil det vel vise seg om denne tankegangen var riktig. Mulig vi kommer til å angre en dag, som forfatteren antyder.

Harald

07.12.2016 kl.15:19

I din oppramsing glemte du golfbaner.

møring

07.12.2016 kl.16:17

om 10 bønder kjører 300 km (mindre en en pr dag) eller en kjører 3000.... Ja det koster litt å flytte gras. Men 10 bønder trenger 10 traktorer med tilhørende redskap, 10 fjøs, 10x stopp for melkebilen, kraftfor i sekker istedet for bulk, 10 regnskap og årsoppgjør.

ROK

07.12.2016 kl.18:56

3000km med traktor for å produsere 260.000 l melk. Tenk om vi kunne legge ned 1000 slike bruk og sa,tidig sluttet med eksport av Jarlsbergost. Det ville likevel vært for mye melk på det norske markedet. Men tenk for en miljø/klimaeffekt ett slikt tiltak hadde vært....

Exbonde

07.12.2016 kl.19:04

3000 km er det mye? En moderne traktor går fint 45 km/t d.v.s. 70 timer med transport. 1 time 45 minutt pr ku.

Erik

07.12.2016 kl.19:07

Det største problemet for landbruket er å fremme sine synspunkter slik at de blir forstått. Det er få som har nok rede på landbruk og husdyrhold til å vite hva de er med og diskuterer. Jeg vet nok til å vite hvor lite jeg vet...

Skriv en ny kommentar

hits